ACTUEEL

Zorgconsument is meer op de penning

Zorgconsumenten laten zich in 2010 bij hun keuzes sterker dan voorheen leiden door financiële overwegingen.  Dit constateert de Casemanagement Groep in de jaarlijkse trendwatch Zorgconsument.

Crisis

De afgelopen jaren constateerde de Casemanagement Groep dat zorgconsumenten zich bij hun keuzes steeds meer laten leiden door kwaliteitsoverwegingen en keuzevrijheid. Die trend is dit jaar tot stilstand gekomen. Ook de aandacht voor reputatie en beschikbaarheid van behandelaars neemt af in de belangenafweging van de consument. In plaats daarvan groeit het belang van de vergoeding door de zorgverzekeraar.  De Casemanagement Groep vermoedt dat de aandacht voor geld wordt gevoed door de voortdurende economische crisis.

Doorbraak

Opvallend aan aanbiederszijde is het groeiende belang van digitale consulten. Vooral onder huisartsen neemt de weerstand tegen telefonische en e-mailconsulten af. Ook in de ziekenhuizen zet de beweging naar e-health door, hoewel consulten zonder direct persoonlijk contact, zoals uitsluitend e-mail of telefonisch consult, niet worden gewaardeerd. Volgens de Casemanagement Groep duidt dit op een doorbraak in de benutting van digitale mogelijkheden in de zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 oktober 2010

"hoewel consulten zonder direct persoonlijk contact, zoals uitsluitend e-mail of telefonisch consult, niet worden gewaardeerd."Zo lang de vergoeding voor ziekenhuizen afhankelijk blijft van face-to-face contacten, zullen ziekenhuizen om financiële redenen minder geneigd zijn telefonische en email contacten te stimuleren.Dat een telefonisch contact geen DBC oplevert, is bekend bij iedereen die iets van ziekenhuisfinanciëring weet.

Dat een telefonisch contact in de praktijk evenveel arbeid kost als een policonsult, kan iedere specialist beamen.Dat de een uiteindelijk patientvriendelijker is dan de ander, is een stukje common-sense.De enige manier om hierin een echte doorbraak te kunnen krijgen, is verandering van regelgeving; stel een telefonisch e/o email contact gelijk aan een poliklinisch consult.

Top