Finance

Woonzorgprojecten doen kosten intramurale zorg dalen

De zilveren tsunami overspoelt Nederland en de grijze druk verdubbelt. Een realistisch perspectief voor goede zorg voor ouderen is de zorg in eigen hand nemen: laat ze zelf organiseren en ondersteun hen daarbij. Dat zegt Guus Bannenberg op het Toekomstforum 2010 donderdag in Nieuwegein.

Verdubbeling zorgvraag

De grijze druk is de percentage 65-plussers ten opzichte van de beroepsbevolking. Er komt een verdubbeling van de zorgvraag, terwijl er minder handen financiële middelen beschikbaar komen. Woonzorgprojecten zijn de oplossing, stelt Bannenberg. Deze doen de kosten aan intramurale zorg dalen. Bannenberg is bestuurder van de Swinhove Groep te Zwijndrecht en voorzitter van de Corona Woonzorgalliantie, een landelijk merk voor wonen met zorg en diensten wil vormen.

Zorg in eigen hand nemen

Onder het zorg in eigen hand nemen verstaat Bannenberg:
1.    Scheiden wonen en zorg en zelf sparen voor verblijf
2.    Woonzorgzones in samenwerking met gemeentes
3.    Communities voor en door senioren

Besparen op intramurale zorg

Het is in de praktijk bewezen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door woonzorgprojecten. Het scheelt 30 procent aan intramurale zorg. Bannenberg schetst de ervaringen van de Swinhove Groep Zwijndrechtse Waard vanaf 2004. Dat is een woonzorgalliantie waaraan veertien partijen en twee gemeenten participeren. Het project bestaat uit negen woonzorgzones en bijna dertig woonzorgprojecten met wijkrestaurants in elke wijk. Daarbij zijn wonen en zorg gescheiden. Bovendien is er een sociëteit met 650 leden (community) en zijn er bewonersverenigingen in elke wijk. Dit alles heeft geleid tot  30 procent minder intramurale zorg.

Moedig besturen

Moedig besturen vereist proactiviteit, stelt Bannenberg. “Besef dat de tijd dringt en wacht niet op overheid of verzekeraars. Durf wonen en zorg te scheiden, investeer in regionale samenwerking en investeer in regionale communities. Durf scharrelruimte toe te staan en te geven, is ook hier het devies volgens Bannenberg, en haalt daarmee de woorden van Hans Büller aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top