ACTUEEL

Topklinische ggz zoekt juridische verankering

De topklinische geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet eenduidiger gedefinieerd worden. Ook moeten de resultaten en effecten van top ggz beter in kaart worden gebracht. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport: 'De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg'.

Kaders

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Topklinische GGz. Deze stichting maakt zich sterk voor de positionering van topklinische en topreferente ggz in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat er nog weinig duidelijk is over de positionering van deze hoog gespecialiseerde ggz, met name ten opzichte van de tweedelijns ggz. Ook is er nog weinig zicht op specifieke organisatorische kenmerken van top ggz-afdelingen. Door het ontbreken van duidelijke kaders is er vooralsnog geen goede wettelijke verankering en dus ook geen financeringsgrond voor top ggz.

Hoogcomplex

Toch zijn er volgens Stichting Top GGz, die sinds 2007 actief is, onderscheidende elementen aan te wijzen.  Top ggz, ook wel aangeduid als derdelijns ggz, onderscheidt zich van de tweede lijn doordat het zich richt op hoogcomplexe, zeldzame aandoeningen.  Een van de meest onderscheidende kenmerken is de mate van medische specialisatie en centralisatie van expertise. Daarbij gaan gespecialiseerde patiëntenzorg hand in hand met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen.

Experimenteel

Voor de Stichting Top GGZ is het nu zaak om deze vertrekpunten nader te analyseren op resultaten en effecten. Die moeten per doelgroep een vergelijking met de tweedelijns ggz mogelijk maken, zodat de meerwaarde van derdelijns ggz in beeld kan worden gebracht. De bekostiging van derdelijns ggz zou gerealiseerd kunnen worden door toelating van experimentele DBC`s of een opslag op de DBC-tarieven.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

18 oktober 2010

Jammer dat de titel zo misplaatst gekozen is. In het artikel komt juist naar voren dat de Stichting Topklinische GGz juist bezig is geweest met het definieren en operationaliseren van het begrip topklinische en topreferente ggz en het daarmee ook goed op de kaart heeft gezet!

Wat ontbreekt -en ook daar heeft deze stichting het initiatief toe genomen, samen met andere relevante partijen- is om te komen tot een formele, wettelijke verankering van deze gespecialiseerde patientenzorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek en innovatiez!

De titel slaat m.a.w. nergens op en is onnodig negatief!

Anoniem

14 oktober 2011

ggzwnb kijkt niet naar de mensen die hulp nodig hebben maar,alleen aan geld

Top