ACTUEEL

IGZ ziet meer kwaliteit bij ZBC’s en privéklinieken

De kwaliteit van zorg is in de meeste zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en privéklinieken het afgelopen jaar verbeterd. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport “Het resultaat telt: particuliere klinieken 2009”.

‘Gewenste ontwikkeling’

In 2009 werden vaker anesthesisten bij de behandeling betrokken. Werd in 2008 bij zeven van de tien gevallen van narcose een anesthesist betrokken, in 2009 gold dit voor ruim acht van de tien gevallen.  Een gewenste ontwikkeling, vindt de inspectie, want daarmee nemen de risico’s voor de patiënt af. Bij een groot deel van de ooglaserklinieken zijn de oogartsen gecertificeerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Dit betekent dat zij werken volgens door het NOG opgestelde kwaliteitsnormen.

Verbetering

De IGZ brengt de kwaliteitsgegevens van privéklinieken en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC's) voor curatieve zorg voor het tweede jaar in beeld. Het gaat hierbij ondermeer om gegevens over aantal opgetreden infecties na operatie, het aantal basisartsen en medisch specialisten en de patiënttevredenheid. Hoewel de gegevens een duidelijke verbetering laten zien ten opzichte van vorig jaar, is nog verdere verbetering noodzakelijk.

Veiligheidsnorm

Dat geldt zeker voor plastische chirurgie. Dertien van de 55 plastisch chirurgische of cosmetische klinieken hebben geen plastisch chirurg in dienst of een plastisch chirurg die niet of niet recent is gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). De aanwezigheid van een plastisch chirurg is niet wettelijk verplicht, maar artsen die plastisch chirurgische ingrepen uitvoeren moeten hiertoe wel bekwaam zijn, vindt de inspectie. Daarom heeft de NVPC recent een veiligheidsnorm voor artsen vastgesteld. Deze geeft aan welke bijscholingen artsen in ieder geval gevolgd moeten hebben om deze ingrepen verantwoord te kunnen doen.

Specifieke benadering

Het aantal particuliere klinieken groeit. In 2008 leverden 151 klinieken hun kwaliteitsgegevens aan, in 2009 is dit gegroeid naar 229 klinieken. In veel klinieken worden ook kinderen behandeld. Omdat dit een kwetsbare doelgroep is die een specifieke benadering vereist, vindt de IGZ dat er heldere normen moeten komen voor het behandelen van kinderen in particuliere klinieken. Zij dringt er bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde op aan deze te ontwikkelen.  De inspectie gaat de twintig slechtst scorende klinieken waar ook kinderen worden behandeld begin 2011 bezoeken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top