Vastgoed

Trage instellingen moeten vrezen voor toelating

Instellingen in de langdurige zorg die onvoldoende doen aan het verbeteren van de huisvestingskwaliteit  kunnen mogelijk hun wettelijke toelating kwijt raken. Dat heeft de terug getreden minister van Volksgezondheid Klink vorige week op zijn laatste werkdag laten weten.

Doelstelling

Klink constateert dat er in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg grote slagen zijn gemaakt op het gebied van huisvesting. “Tegelijkertijd is ook duidelijk dat niet alle instellingen erin geslaagd zijn of zullen slagen om de doelstelling te halen”, aldus Klink. “Degenen die tot nu toe onvoldoende aanstalten hebben gemaakt plannen te ontwikkelen om hun verblijf in overeenstemming te brengen met wat ik beleidsmatig voorsta, zal ik een voorwaarde  verbinden aan de toelating.” In totaal gaat het om ruim twintig instellingen.

Tevreden

Uit de inventarisatie van VWS blijkt dat het aantal meerbedskamers in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg snel daalt. In een jaar tijd is het aantal plaatsen in kamers met drie of meer bedden met ruim een derde gedaald tot 5600. Na 2012 zullen dat er nog 1300 zijn. Het was de ambitie om in 2010 alle plaatsen in drie- en meerbedskamers te vervangen door tweebedskamers. Hoewel deze doelstelling niet gehaald is, is voormalig minister Klink tevreden over de geboekte voortgang.

Crisis

De vertraagde voortgang is volgens Klink deels terug te voeren op de huidige financiële crisis en de veranderende regelgeving op het terrein van de financiering van de kapitaallasten. Daarnaast wijst hij op de complexiteit en tijdrovendheid van het realiseren van nieuw- en verbouwplannen. In sommige gevallen is er volgens Klink te weinig daadkracht bij de zorgorganisaties om verbetertrajecten door te voeren.

Problemen

Branchevereniging ActiZ is verheugd over de resultaten van de sector. ActiZ blijft de voortgang van de bouwplannen volgen en roept haar leden op om bij eventuele problemen rond de voortgang tijdig bij VWS aan de bel te trekken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

yatsZKGhhIq

28 februari 2011

9P7JUb <a href="http://vfrtdnegydae.com/">vfrtdnegydae</a>, [url=http://jnusafihttic.com/]jnusafihttic[/url], [link=http://ekckpkvqgwjg.com/]ekckpkvqgwjg[/link], http://duuovtjvsfyp.com/

Top