ACTUEEL

Kosten dure geneesmiddelen groeien met een vijfde

De totale uitgaven aan dure geneesmiddelen in ziekenhuizen is in 2008 met bijna twintig procent toegenomen tot 380 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Infliximab

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is infliximab  het dure geneesmiddel waaraan de instellingen gezamenlijk het meeste besteedden. In 2008 bedroegen de kosten van dit geneesmiddel voor auto-immuunziekten ruim 78 miljoen euro, 8,7 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor.

Kostenbesparing

Toch is die stijging volgens de SFK aanzienlijk minder dan in 2007 en 2006, toen de uitgaven voor infliximab jaarlijks met ongeveer 15 miljoen toenamen euro. Deze ontwikkeling hangt samen met het feit dat het middel sinds juni 2007 ook steeds vaker buiten het ziekenhuis wordt verstrekt. Om de uitgavengroei rond het middel te beteugelen heeft afgetreden minister Klink besloten om het infliximab en vergelijkbare middelen vanaf medio 2011 uitsluitend via ziekenhuizen te bekostigen. Dit moet een kostenbesparing van 50 miljoen euro per jaar opleveren.

Compensatie

Ziekenhuizen krijgen dure geneesmiddelen sinds 2006 nog maar voor tachtig procent vergoed. Door de nieuwe compensatieregeling stegen de kosten die ziekenhuizen in 2008 uit hun reguliere budget moesten dekken met 13,6 miljoen euro. Toch loopt de kostenstijging per ziekenhuis sterk uiteen. Het aandeel van dure geneesmiddelen in het ziekenhuisbudget liep in 2008 volgens het SFK uiteen van 0,8 procent tot 6,4 procent.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top