ACTUEEL

Patiënt is spil van medicatieveiligheid

Alleen als professionals de patiënt nauwer bij de farmaceutische zorg betrekken kan het hoge aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames worden terug gedrongen. Dat stelt Han de Gier, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Herhaalrecepten

De Gier deed zijn uitspraak bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het farmaceutische kenniscentrum Health Base. Volgens De Gier schieten de huidige instrumenten voor medicatieveiligheid te kort. “Alleen medicatiebewaking uitvoeren is onvoldoende”, aldus De Gier. “Met medicatiebewaking controleer je op doseringen, dubbelgebruik, contra-indicaties en interacties. Maar daarmee ondervang je niet alle problemen die kunnen ontstaan bij patiënten die langdurig medicijnen gebruiken. Doordat het contact met de zorgverlener in dit soort gevallen vaak bestaat uit het ophalen van herhaalrecepten, is er geen zicht op mogelijke problemen die de medicatieveiligheid in gevaar brengen.”

Medicatiereview

Bij patiënten die langdurig meerdere medicijnen gebruiken pleit De Gier daarom voor het toepassen van een jaarlijkse medicatiereview. “Tijdens dit gesprek met de patiënt krijgen arts en apotheker zicht op ervaringen van de patiënt bij het medicatiegebruik. Zoals bijvoorbeeld bij patiënten die medicatie niet slikken vanwege bijwerkingen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top