ACTUEEL

Loonkosten specialisten vertragen nieuwe tarieven

De DBC-tarieven voor de medisch specialistische zorg in 2011 lopen vertraging op. De reden is dat de loonkosten van medisch specialisten anders uitvallen dan eerder voorzien. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nieuwe cijfers

Het ministerie van VWS ging in juni nog uit van een overschrijding van 648 miljoen euro. Hoe hoog de feitelijke overschrijding is, is nog niet duidelijk. Het ministerie heeft laten weten dat zij de nieuwe cijfers nader wil bestuderen voor zij de NZa een definitieve aanwijzing geeft om de tarieven te berekenen. Dit betekent dat ook nog niet duidelijk is hoe hoog de korting op de honorariumtarieven voor de medisch specialisten voor 2011 uitpakt. Evenmin is duidelijk hoeveel vertraging de uitlevering van het DBC-pakket oploopt. De NZa hoopt de ziekenhuizen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

Kortingsbedrag

De NZa zou deze week de nieuwe DBC-tarieven bekend maken, die volgend jaar voor ziekenhuizen gaan gelden. De NZa stelt ieder jaar de tarieven vast van de DBC’s. Die bestaan uit een kostendeel van het ziekenhuis en een honorariumdeel van de medisch specialisten. Op basis van dit honorariumdeel stelt het ministerie van VWS samen met  de NZa een kortingsbedrag vast. In de honoraria voor de medisch specialisten voor 2010 is al een korting van 512 miljoen euro structureel verwerkt vanwege overschrijdingen in 2008. In juni maakte toenmalig minster Klink van VWS bekend dat er in de tarieven van volgend jaar nog een additionele overschrijding van 136 miljoen verrekend moest worden, maar dat wordt nu een ander bedrag.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top