Finance

Tijdelijke werkafspraak declaraties ggz-zorgaanbieders

De beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven afgelopen augustus dat vrijgevestigde psychiaters geen diagnose-informatie op hun declaraties hoeven te vermelden, levert problemen op bij de controle van de declaraties door de zorgverzekeraars. Een tijdelijke werkafspraak moet dit probleem oplossen. Deze afspraak houdt in dat de betreffende zorgaanbieders de diagnosecode kunnen vervangen door nullen, meldt ZN.

Geen DBC's op declaraties

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in augustus de vrijgevestigde zorgaanbieders in de tweedelijns GGZ voorlopig ontslagen van de verplichting diagnosegegevens te vermelden op hun declaraties. De vrijgevestigden stelden dat de verplichte aanlevering van behandelgegevens in strijd is met het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt.

NZa-onderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet naar aanleiding van de uitspraak nader onderzoek naar de gevolgen van de invoering van DBC-bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het onderzoek richt zich op de inkomenseffecten voor vrijgevestigde psychiaters en op de mate waarin de privacy van de patiënt is geborgd. De NZa vermoedt in oktober tot een nieuwe beslissing op basis van de onderzoeksresultaten te kunnen komen.
Meer informatie over de tijdelijke werkafspraak

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top