ACTUEEL

Vlietland Ziekenhuis en verzekeraar DSW fuseren toch

De omstreden samenwerking tussen het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis en verzekeraar DSW gaat toch door. Het  Vlietland Ziekenhuis en DSW zijn na uitgebreid overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tot de slotsom gekomen dat zij geen toestemming van de toezichthouder nodig hebben . Dat meldt het Financieele Dagblad.

Start alliantie

Over ongeveer vier weken starten zij met de alliantie, zegt Gerrit-Jan van Zoelen, directeur van het Vlietland Ziekenhuis in het FD.

'Vergunning is overbodig'

Een vergunning is overbodig omdat er juridisch gezien geen sprake is van een overname, zegt Weijer VerLoren van Themaat, mededingingsadvocaat bij Houthoff Buruma die namens de betrokken partijen het gesprek met de NMa voert, in het FD. DSW en de andere partijen achter de coöperatie krijgen geen zeggenschap over het ziekenhuis. Als er geen zeggenschap is, is het concentratietoezicht niet van toepassing', aldus de advocaat.

NMa: vergunning noodzakelijk

Volgens een woordvoerder van de NMa blijft de NMa bij haar standpunt dat een vergunning noodzakelijk is. Als partijen zeggenschap krijgen, is nog steeds een vergunning nodig volgens de NMa. De NMa heeft begin dit jaar vastgesteld dat de omstreden alliantie tussen het Vlietland Ziekenhuis, DSW en lokale zorgpartijen een mogelijke belemmering vormt voor de concurrentie op de lokale zorgmarkt. Daarop heeft de NMa bepaald dat zij een vergunning moeten aanvragen voor de overname. De betrokken partijen zijn in gesprek met de NMa over de voorwaarden voor toestemming tot de conclusie gekomen dat zij geen vergunning nodig hebben.

Edith Schippers

Vanaf het moment dat betrokken partijen de fusie hebben aangekondigd begin 2009, is de kwestie omstreden. Vooral de Tweede Kamer, en met name nieuwe minister van Volksgezondheid Edith Schippers, destijds VVD-Kamerlid, verzetten zich hiertegen. De motie die de kamer destijds aannam, die verticale fusies in de zorg verbiedt, kwam van haar hand. Het FD schrijft dat in het nieuwe regeerakkoord expliciet is opgenomen dat er een fusieverbod komt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In Den Haag gaat men er volgens de krant van uit dat Schippers, die tijdens de formatie tweede onderhandelaar voor de VVD was, persoonlijk verantwoordelijk is voor deze passage in het regeerakkoord.

Politiek 'gaat er niet over'

DSW-bestuursvoorzitter Chris Oomen vindt dat de Tweede Kamer en de minister van VWS 'er niet over gaan'. Hij verwijst daarbij naar een commissie die vorig jaar over de kwestie heeft geadviseerd. Een verbod op fusies tussen verzekeraars en zorginstellingen is niet nodig en ook niet effectief, concludeerde deze commissie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

25 oktober 2010

Laat mij raden welk preferent ziekenhuis DWS hanteert voor de zorg van hun clienten? Valt dit ook onder kwaliteit?

Achmea houdt ziekenhuis Hoogeveen in de lucht en DWS nu het Vlietland ziekenhuis. Indien de verzekerde kiest voor zorg in deze ziekenhuizen zullen zij niet worden gekort op het eigen risico!

Kortom NMa werk aan de winkel!

Anonym

26 oktober 2010

De heer Oomen heeft ook persoonlijk allerlei commercïele belangen in de zorg. Iedereen in Rotterdam spreekt er schande van, maar niemand durft het aan te kaarten. Formeel is het een cooperatie maar in realiteit trekt Oomen aan de touwtjes. Laat een journalist daar eens in duiken.

Top