ACTUEEL

Slachtofferhulp reikt medisch gedupeerden de hand

Slachtofferhulp Nederland wil gedupeerden van medische missers gaan bijstaan en daarmee het isolement waarin velen verkeren doorbreken. Dat meldt NRC Handelsblad.

‘Geen reguliere hulp’

In samenwerking met hoogleraar privaatrecht  Arno Akkermans van de Vrije Universiteit start Slachtofferhulp Nederland binnenkort een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan om slachtoffers van medische missers te steunen. Slachtofferhulp denkt met het voornemen tot steun een lacune in het maatschappelijke ondersteuningssysteem te vullen. “Slachtofferhulp richt zich op slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en rampen”, aldus manager Carlo Contino in NRC Handelsblad. “Mensen die de dupe zijn van medische fouten, een grote groep, vallen daar nu buiten. Voor hen is er in feite geen reguliere hulp.”

Bewijslast

Een probleem voor slachtoffers van medische incidenten is dat het vaak lang duurt voor duidelijk is of hun schade verwijtbaar is. Verhaal halen op de schuldige vergt bovendien juridische en medische deskundigheid. Meestal delft de patiënt dan ook het onderspit. “Omdat de bewijslast van schade door een verwijtbare medische fout bij de patiënt ligt”, licht manager kwaliteit Marjolein Booys van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in NRC. “Dan sta je tegenover de advocaten van de schadeverzekeraar en artsen – specialisten op juridisch en medisch terrein. Zij beschikken over alle gegevens, terwijl jij hun schuld moet bewijzen. Met zo’n achterstand kun je het shaken.”

Speciaal fonds

Patiënten kiezen daarom vaak eieren voor hun geld; ze accepteren een ondermaatse schikking, of zien zelfs af van een schadeclaim. Booys wijst in het NRC daarom op de noodzaak van een speciaal fonds. Als iedere verzekerde een euro betaalt, levert dat jaarlijks 10 miljoen euro op. Volgens Booys is dit geen vreemde gedachte aangezien de ziekenhuizen hun juridische in feite ook betalen uit de ziektekostenpremies.  Het fonds moet verzekerden bovendien in staat stellen specifieke expertise in huren, aangezien een reguliere juridische bijstand door het specialistische karakter vaak tekort schiet.

Gebrekkige hulp

Per jaar zijn naar schatting 30 duizend mensen slachtoffer van verkeerd medisch handelen. Nederlandse ziekenhuizen tellen bovendien ruim 1700 vermijdbare sterfgevallen. Vorige maand rapporteerde de commissie Lemstra over de gebrekkige hulp aan tientallen gedupeerde patiënten van een verslaafde neuroloog in Twente. Het ziekenhuis informeerde hen niet of onvoldoende, en zeven jaar na het vertrek van de arts is nog niet de helft van de claims afgewikkeld. Het NRC maakt ook melding van een schrijnend geval in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waarbij de betrokkenen al vier jaar lang hun gelijk proberen te halen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

27 oktober 2010

Een extra rapport is niet nodig.

Het is bekend wat slachtoffers willen:

Eerlijkheid en herstelbehandeling indien mogelijk.

Registratie, preventie en onderzoek van medische fouten.

Vertel en Herstel, Registreer en Leer,zijn de centrale thema's van SIN-NL www.sin-nl.org.

Het rapport van Prof.J. van Dijk, Universiteit Tilburg, bevestigt dit en Fonds Slachtofferhulp wilde publicatie tegenhouden.

Slachtofferhulp wil psychische hulp bieden, dat is hun goed recht. Zo wordt het schenden van de wettelijke zorgplicht door de artsen die verantwoordelijk zijn voor de medische fouten en voor het verzwijgen van de fouten en weigeren van herstelbehandeling, genegeerd en ontkend.

Tot op heden is de situatie van slachtoffers van medische fouten niet verbeterd en het is de grote vraag of Fonds Slachtofferhulp ons werkelijk wil helpen.

Servais

9 november 2010

Zo op het eerste gezicht lijkt het een aantrekkelijke gedachte dat er nu een Fonds is die slachtoffers bij medische missers wil ondersteunen. Als dat dan ook op financiëel gebied voor juridische ondersteuning zou kunnen zijn, is dat heel mooi.

Maar of nu nog een miljoenenslurpend (uit subsidiegeld, dus belastinggelden) onderzoek nodig is, vind ik overdeven en geld-over-de-balk-gooierij in deze tijd.Het is duidelijk wat een gedupeerde/nabestaande wil nadat er een fout is gemaakt: communicatie en: 'Sorry, maar hoe kan ik nu zo goed mogelijk verder helpen?'

Communicatie is het sleutelwoord, hulp en toegeven dat iedereen een menselijke fout kan maken. Artsen vallen niet meer boven en onder de wet, het zijn soms net mensen die fouten kunnen maken.

Van fouten kunnen ook artsen leren, dus maak die analyses eens openbaar, analyseer hoe het mogelijk was en deel dat met anderen. Alweer communiceren.

Dan het medisch dossier. Dit wordt door verpleegkundigen en artsen ingevuld: als het goed is. De dossierplicht wordt amper nageleefd, dus uit dat dossier zal weinig of niets af te lezen zijn.

Tenzij datzelfde dossier als bewijslast voor de instelling waar betreffende arts(en)/verpleegkundigen werken. Dan zorgt men wel of dat aantekeningenboekje per patiënt keurig is ingevuld.

Bij ontslag uit het ziekenhuis of bij het beëindigen van de behandeling, moet dan de handtekening van arts en betrokkene staan die een getekend duplicaat mee naar huis neemt.Wat is er logischer? Meteen zijn we van het hele probleem verlost: er wordt nauwkeuriger gewerkt, handtekeningen als bewijs bij beëindigen van behandelovereenkomst, veel minder tijd en geld door heropnames, extra OK, procedures enzovoorts enzovoorts maar; het beste resultaat is: minder gedupeerden en andere ellende van dien.Dat is toch wat we met ons alleen willen bereiken? Daar is echt geen grootschalig onderzoek meer voor nodig.Waarom ik een miljoenenonderzoek onnodig vind: de uiytkomsten, de vragen en antwoorden, alles staat al in mijn boek 'De ingreep' dat ik veelzijdig genoeg acht om iedereen te kunnen vertegenwoordigen. 'De ingreep' ISBN978-90-484-1398-0 te bestellen bij FreeMusketeers.

Maandag 8 nov. was ik in de uitzending, mijn procedure duurde liefst elf jaar, zonder dat ik een verzekering had die de kosten dekte.Ik beschouw dit niet als reclame, ik wil dat gedupeerden weten dat er een uitgebreide analyse te lezen is in dit boek. Het boek ondersteunt gedupeerden door te lezen hoe het bij iemand anders is verlopen. Gelijk krijgen is niet onmogelijk.Ik wens iedereen in een soortgelijke situatie heel veel doorzettingsvermogen en daarmee veel succes.

Hinnen

18 oktober 2011

Slachtofferhulp Nederland komt niet op voor slachtoffers van medische fouten, maar neemt het op voor belangenbehartigers die zaken onderling regelen met de verzekeringsmaatschappij (Medirisk). Deze belangenbehartigers vertegenwoordigen het keurmerk dat mede door slachtofferhulp Nederland in het leven is geroepen om slachtoffers te beschermen tegen schadelijke praktijken. Het bestuur van dit keurmerk treed niet op tegen de misstanden van haar leden. Het wrange is dat in dit bestuur een persoon zit die tevens het beleid bepaald bij Slachtoffer Nederland.

Deze persoon verwijst via Slachtofferhulp Nederland jaarlijks 13.000 slachtoffers door naar dit keurmerk, waarvan zij op de hoogte is van de misstanden van haar leden.

van Wissen

22 februari 2013

Op 12 november 2004 ben ik slachtoffer geworden van een medische fout bij het geven van narcose. Het gevolg is een incomplete dwarslaesie. Kan met behulp van krukken een klein stukje lopen, de rest moet met een rolstoel.
Het ziekenhuis heeft erkend dat er een fout is gemaakt en spreekt de legendarische woorden uit"van "Sorry" en vanaf die tijd ben ik samen met mijn letseladvocaat verwikkeld in de procedure van de omgekeerde bewijslast.
Naast de enorme ellende die ik vanaf 12-11-2004 ondervind, het feit dat je leven vanaf dat moment volkomen veranderd is is niet te bevatten en dan ook nog eens deze volkomen oneerlijke strijd is iets wat je er echt niet bij kan hebben!

Top