ACTUEEL

Topambtenaar voorspelt harde strijd op arbeidsmarkt

Er ligt een “keiharde concurrentiestrijd” op de arbeidsmarkt in het verschiet. De zorgsector loopt het gevaar straks te moeten opbieden tegen het onderwijs en de bouw. Dat voorspelt directeur-generaal langdurige zorg  Marcelis Boereboom van het ministerie van VWS, zo meldt Bijzijn.

Loonconcurrentie

Boereboom deed zijn voorspelling op het congres ‘Geloof in Zorg’.  “We zien nu al enorme tekorten, en die zullen alleen maar toenemen”, aldus Boereboom. “Straks woedt er een keiharde concurrentiestrijd. Want ook sectoren als het onderwijs en de bouw gaan steeds meer mensen vragen. En dan ontstaat er ook een grote loonconcurrentie. De ene werkgever wil meer betalen dan de ander.”

Wantrouwen

Op de vraag wat hem het meeste zorgen baart in de huidige gezondheidszorg antwoordde Boereboom: "Het wantrouwen. We schieten daarin door. In de zorg wordt steeds minder vertrouwen gesteld in professionals en instellingen. Alsof niemand meer een fout mag maken. Maar ik denk dat we fouten moeten leren accepteren. Anders moeten de goeden onder de kwaden lijden.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

27 oktober 2010

2/3 van de mensen werkzaam in de zorg ziet geen patiënt. Tel het aantal zorgveleners er bij op die beleidsmedewerkers zijn geworden zonder aantoonbare toegevoegde waarde.Doe daar eens wat aan.

Daan van de Meeberg

27 oktober 2010

Geachte heer Boereboom,

Wat een geweldig inzicht dat het schort aan het vertrouwen in de zorg. Ik heb dat ervaren en weet dat het knelpunt vooral zit aan de top van uw eigen organisatie. Als ik u was zou ik er wat minder over praten, maar vooral zorgen dat het vertrouwen wordt hersteld.

Dick Koenis

28 oktober 2010

Het is onvoorstelbaar hoe weinig het besef bij bestuurders en managers in de care sector leeft dát het een keiharde concurrentie gaat worden! Dat diegene die morgen beschikt over voldoende en goed personeel spekkoper is in de zorg.

Als dienstverlener poog je bestuurders en managers te bereiken die willen anticiperen op wat onvermijdelijk komen gaat. En wat we daarbij tot op heden tegen komen is het werken in de waan van vandaag of het idee "wij redden het wel, wij investeren extra in onze HRM". Ons inziens moeten we echt nieuwe wegen zoeken. Wij zoeken het in een Europese oplossing voor ons Nederlands probleem binnen een kader van duurzaamheid voor alle betrokkenen.

Hoe moeten we de care sector overtuigen van de urgentie van deze en andere stappen?

m.kloek-wielenga

28 oktober 2010

De huidige economische crisis en de bezuinigingen die op ons afkomen belemmeren het zicht op een toekomst waarin we onmogelijk zorg kunnen blijven verlenen zoals wij dat nu doen. De zorgwerkgevers in Gelderland, verenigd in Salus Gelria onderkennen dit probleem en gaan met elkaar en met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, op 5 november aan de hand van scenarioplanning de voorstelbare toekomst in kaart brengen. Met elkaar willen onderzoeken wat we vandaag moeten doen om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. Futureproof: meer zorg met minder mensen. www.salusgelria.nl/futureproof.

Top