ACTUEEL

NMa laakt ‘voorbarige berichten’ rond verticale fusie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) weerspreekt met klem dat zij toestemming heeft gegeven voor de fusie tussen het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en verzekeraar DSW. Volgens de NMa is dit beeld ten onrechte in recente berichtgeving naar voren gekomen.

Geen aanvraag

De kartelwaakhond stelde in februari vast dat voor de voorgestelde fusie tussen DSW en Vlietland een vergunning vereist is. Dit betekent dat de NMa een diepgaand onderzoek zal doen om na te gaan of de belangen van patiënten en verzekerden niet worden geschaad. Partijen hebben tot op heden geen aanvraag voor een vergunning ingediend, aldus de NMa.

Niet nodig

De betrokken partijen maakten onlangs bekend dat zij van mening zijn dat een vergunning niet nodig is omdat er juridisch gezien geen sprake is van een overname. Bovendien krijgen DSW en de andere partijen achter de coöperatie geen zeggenschap over het ziekenhuis. Daarmee valt de voorgenomen coöperatievorming buiten het bereik van de mededingingswet.

Kartelverbod

De NMa bestrijdt dit en stelt dat de partijen wel degelijk vergunningsplichtig zijn. Zonder deze vergunning kan de fusie niet doorgaan, stelt de NMa. De NMa laat wel weten dat de plannen van partijen zo kunnen wijzigen dat  de voorgenomen samenwerking tussen DSW en Vlietland niet meer als een fusie valt te kwalificeren. Als er geen sprake is van een fusie, kan de NMa de samenwerking ook niet als zodanig beoordelen. De NMa zal bij gewijzigde plannen nauwgezet controleren of er aan de regels van de Mededingingswet, en dan met name het kartelverbod, wordt voldaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top