ACTUEEL

Zorg vaker naar Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof deed de afgelopen maanden uitspraak in maar liefst vier medezeggenschapskwesties in de zorg.

Terugdraaien

In drie van de vier zaken moest het bestuur of de raad van toezicht genomen besluiten terugdraaien en in twee zaken benoemde de OK bovendien nieuwe toezichthouders.

Beroepsmogelijkheden

De wet geeft zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad beroepsmogelijkheden bij de OK. De ondernemingsraad kan beroep instellen als een zorginstelling nalaat haar in de gelegenheid te stellen te adviseren waar de Wet op de Ondernemingsraden dat voorschrijft of ongemotiveerd afwijkt van een gegeven advies.

Rechten

Uit de uitspraken blijkt dat het voor bestuurders van zorginstellingen van belang is zich bewust te zijn van de rechten van de ondernemings- en cliëntenraad. Niet naleving van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze organen kan verstrekkende gevolgen hebben, aldus Rechtennieuws.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top