ACTUEEL

Medicijnen schadelijk voor waterleven

Medicijnen die in het oppervlaktewater terechtkomen tasten de lever, nieren en kieuwen van vissen aan. Ook zijn ze schadelijk voor andere organismen zoals plankton.

Studie

Dat blijkt uit een studie naar effecten van menselijke geneesmiddelen op het watermilieu. De studie is uitgevoerd door Saxion Hogescholen en het kennisinstituut Alterra. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad H2O.

Economie

Het onderzoek richtte zich op vijf medicijnen die de afgelopen jaren vaak in oppervlaktewateren zijn aangetroffen; de pijnstiller diclofenac, het anti-epilepticum carbamazepine, de bètablokker metoprolol en de antibiotica erytromycine en sulfamethoxazol. Op de laatste na blijken deze geneesmiddelen risicovol te zijn voor het waterleven. Volgens de onderzoekers kan medicijnvervuiling gevolgen hebben voor de kwaliteit van waterzuivering, rioolslib, zwem- en drinkwater, de bodem en voeding. Maar ook economische activiteiten als watertoerisme en visvangst lopen gevaar.

EU-maatregelen

De onderzoekers adviseren om de geneesmiddelen met de grootste milieurisico's op de stoffenlijst van de Europese kaderrichtlijn Water te plaatsen. De Europese Commissie begint deze maand met de vaststelling welke stoffen daarop komen te staan. EU-lidstaten moeten dan binnen vijf jaar emissiebeperkende maatregelen ontwikkelen voor deze stoffen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top