ACTUEEL

VWS neemt deze week beslissing over pgb

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS neemt forse maatregelen om de kosten van het persoonsgebonden budget (pgb) te beteugelen. De instroom wordt beperkt en sommige tarieven gaan fors omlaag. Dat meldt Zorgvisie.

Begrotingsbehandeling

Volgens het vakblad stuurt Veldhuijzen van Zanten hoogstwaarschijnlijk deze week een brief naar de Tweede Kamer waarin dat staat. Een woordvoerder van VWS bevestigt dat aan de brief gewerkt wordt. Voor de begrotingsbehandeling dinsdag in de Tweede Kamer moet de brief verschijnen. Op de inhoud wil hij niet vooruit lopen.

Doorgeschoven beslissing

In het Introductiedossier bewindspersonen kondigt VWS maatregelen aan om het pgb ‘solide’ te maken, omdat het aantal budgethouders te snel groeit. VWS gaat het pgb beperken tot mensen die echt zelf voor het pgb kiezen en in staat zijn om de regie over hun eigen leven te voeren. Die beslissing neemt VWS op basis van het advies van een werkgroep die oud-minister Klink van VWS adviseerde over het pgb. Een conceptbrief op basis van het advies was in oktober al klaar. Klink zou de beslissing hebben doorgeschoven aan zijn opvolgers.

Pgb-zzp

Als Veldhuijzen van Zanten akkoord gaat met de plannen van haar ambtenaren, valt de grootste klap volgens Zorvisie bij pgb-houders die geïndiceerd zijn voor verblijf. Het gaat om zo’n 13.000 thuiswonende ouderen gehandicapten en ggz-cliënten in wooninitiatieven van ouders. Bij een groep van 10.000 cliënten die een zogeheten pgb-zzp ontvangen, verdwijnt de opslag voor tijdelijk verblijf. Die is gemiddeld 10.000 euro per pgb per jaar. Per saldo zouden deze mensen er jaarlijks 7000 euro op achteruit gaan.

Ook zou VWS de budgetgarantie geleidelijk willen afschaffen. Eerder dit jaar, met Prinsjesdag, maakte VWS al bekend dat alle pgb-tarieven per 1 januari 2011 met 3 procent omlaag gaan.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lodewijk Bosch van Rosenthal

4 november 2010

Ook particuliere woonzorgvoorzieningen voor ouderen (waarvan een aantal zich specifiek richten op dementerenden, en andere op bewoners met somatische en/of p.g.-gerelateerde aandoeningen) komen in de problemen.Veel van deze bewoners maken gebruik van een PGB.

Sombere vooruitzichten dus voor de betreffende ondernemers, maar zeker ook voor vele bewoners die op vaak zeer hoge leeftijd om financiële redenen alsnog zouden moeten verhuizen

Top