ACTUEEL

Ouderinitiatieven in de knel door korting op pgb

Een op de vier particuliere kleinschalige woonvoorzieningen in gehandicaptenzorg dreigt in de problemen te komen door bezuinigingen op het pgb. Dat meldt het maandblad voor de gehandicaptenzorg Markant.

Afhankelijk

De particuliere ouderinitiatieven zijn voor hun financiering afhankelijk van de gezamenlijke pgb’s van de bewoners.  Als de voorgenomen bezuinigingsplannen doorgaan, blijft er van een pgb van vijftigduizend euro in 2013 nog maar vijfendertigduizend euro over. Volgens Markant raakt hierdoor  een kwart van de kleine tweehonderd huizen in acute financiële problemen.

IQ-grens

Een andere groep die door de bezuinigingen in de knel raakt zijn de licht verstandelijk gehandicapten. Door de IQ-grens voor AWBZ-zorg van 85 naar 70 te verlagen dreigen veel mensen met een IQ tussen de 70 en 85 hun Wajong-uitkering te verliezen en in de bijstand te komen. De maatschappelijke kosten zijn volgens Dirk Verstegen van Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra niet te overzien. “Deze groep vraagt zelf geen hulp. Ze verdwijnen in de anonimiteit en raken verder in de problemen.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Bosch van Rosenthal

4 november 2010

Ook particuliere woonzorgvoorzieningen voor ouderen (waarvan een aantal zich specifiek richten op dementerenden, en andere op bewoners met somatische en/of p.g.-gerelateerde aandoeningen) komen in de problemen. Veel van deze bewoners maken gebruik van een PGB.

Sombere vooruitzichten dus voor de betreffende ondernemers, maar zeker ook voor vele bewoners die op vaak zeer hoge leeftijd om financiële redenen alsnog zouden moeten verhuizen.

Cora Postema

4 november 2010

Er zat ooit een visie achter de introductie van het PGB. Waar is die visie gebleven?

Anonym

9 november 2010

We verlaten met deze maatregel de mogelijkheid om goedkoper zorg in te huren die op maat geleverd wordt voor de zorgvrager. Veel dagbesteding programma's kunnen niet voortgezet worden, waardoor oa autisten verder in isolement raken.

De zorg gaat straks duurder worden als noodgedwongen de zorgvrager weer hulp moet krijgen vanuit instanties die geen maatwerk leveren. Veel veranderingen voor autisten, doorbreken van weekritme levert meer stress op en meer ziekte waardoor hulpvragen toenemen.

wanneer gaan we als bevolking opstaan en laten we horen waarvoor we een kabinet kiezen?????

Top