ACTUEEL

Bekostiging zet verpleegkundig specialist klem

Medisch specialisten staan te veel centraal in de bekostigingssystematiek in de curatieve zorg. Mede hierdoor wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van verpleegkundig specialisten. Dat stelt voorzitter Marian Kaljouw van beroepsvereniging V&VN in een blog in Skipr.

Betaling per verrichting

Het huidige systeem van betaling per verrichting biedt volgens Kaljouw onvoldoende ruimte voor de inzet van verpleegkundig specialisten. In de praktijk betekent betaling per verrichting dat het altijd de specialist is die een dbc opent en afsluit. “Dat betekent dat je altijd betaalt voor die medisch specialist”, aldus Kaljouw. “De vraag wie wat het beste kan doen, komt niet aan de orde. Als je uitgaat van kwaliteit en doelmatigheid kan dat betekenen dat er helemaal geen dokter aan te pas komt, maar soms ook dat een behandeling alleen maar in handen van dokters is. ”

Lager tarief

Kaljouw ziet weinig in een apart tarief voor verpleegkundig specialisten, zoals onlangs in de Volkskrant aan de orde kwam. Een dergelijk lager tarief doet volgens Kaljouw geen recht aan de inspanningen en kwaliteit die verpleegkundig specialisten leveren. Ze ziet meer in een vorm van integrale bekostiging. Deze zou ziekenhuisbestuurders in staat stellen om zelf te bepalen wie ze voor een bepaald onderdeel van de behandeling willen inzetten. Kaljouw denkt dat daarmee verpleegkundig specialisten vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid vaker zullen worden ingezet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top