ACTUEEL

Zorg voor chronisch zieke belast gezin zwaar

Veel professionals zijn niet bekend met de consequenties voor gezinsleden van een chronisch zieke. De hoge zorglast kan leiden tot depressieve gevoelens van gezinsleden, ook in de chronische fase.

Tijdens het Hersenletselcongres 2010 dat donderdag wordt gehouden,  is de aandacht van het gezin voor de hersenletselpatiënt dus een belangrijk thema.

Gezinsgerichte behandeling

De zware verantwoordelijkheid, onduidelijkheid over de zorgbehoeften van de patiënt, constante bezorgdheid, verminderde sociale contacten en het gevoel er alleen voor te staan, zijn veel gerapporteerde klachten bij mantelzorgers.  Toch heeft de wetenschappelijke kennis van het belang van een gezinsgerichte behandeling nog maar tot weinig veranderingen in de zorg geleid.

Training

Dit komt onder meer doordat professionals hiervan niet of nauwelijks op de hoogte zijn. Bovendien ontbreekt het aan kennis van en training in vaardigheden om gezinsleden te betrekken bij de zorg voor de patiënt

Kind

Prof. Michael Oddy, medisch directeur van het Brain Injury Rehabilitation Trust vertelt tijdens  het congres over nieuwe, recente initiatieven van zorgprofessionals in Engeland om vermindering van de stress in het gezin én een optimaal herstelproces voor de patiënt te realiseren. Daarbij kijkt hij vooral ook naar de positie van het kind in het gezin.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top