ACTUEEL

Diabeteszorg scoort onder de maat

De zorg voor diabetici voldoet op veel punten niet aan de zorgstandaard die zorgverleners en patiëntenverenigingen overeen gekomen zijn. Suikerpatiënten lopen hierdoor onnodig kans op complicaties. Dit blijkt uit de Diabetes Zorgmonitor 2010 die de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) vandaag presenteert.

Geen zorgplan

Van de bijna  5500 respondenten die aan de zorgmonitor hebben meegedaan heeft zestig procent nog steeds geen zorgplan. Bij een kwart van de diabetici is geen onderzoek gedaan naar complicaties. Nog eens een kwart krijgt geen toelichting waarom een controle nooit wordt uitgevoerd. Ook op psychosociaal vlak ervaren diabetici weinig ondersteuning. Eén op de vier respondenten met vragen geldproblemen weet niet waar hij of zij terecht kan. Hetzelfde geldt voor vragen over seksueel functioneren. Daarbij is de Diabetes Zorgwijzer, een door DVN opgestelde handleiding over persoonlijke diabeteszorg, bij ongeveer de helft van de mensen nog onbekend.

Complicaties

De uitkomsten van de Diabetes Zorgmonitor brengt DVN tot de conclusie dat de verleende zorg niet het niveau haalt dat de koepels van zorgverleners en patiënten hebben afgesproken in de Zorgstandaarden voor diabetes. Het tekort aan inzicht van de patiënt en het lage zorgniveau van de zorgverlener leiden volgens DVN tot meer complicaties  en daarmee tot onnodige zorgkosten en een mindere kwaliteit van leven.

‘Zorgwekkend’

Internist Lioe-Ting Dijkhorst, secretaris  van de kerngroep diabetes van Nederlandse Internisten Vereniging, trekt zich de bevindingen van DVN aan. “Het is zorgwekkend dat we weten hoe het zou moeten, terwijl de patiënt die zorg nog niet krijgt”, aldus Dijkhorst.
Dijkhorst wijst er op dat de gebrekkige naleving van de zorgstandaarden niet zomaar op het conto van de zorgverleners geschreven kan worden. “Dat patiënten die zorg niet krijgen, wil niet zeggen dat die zorg niet wordt aangeboden”, stelt Dijkhorst. “Het valt door allerlei barrières vaak niet mee om optimale zorg bij de eindgebruiker te krijgen. Er kan sprake zijn van een taalbarrière of soms geven patiënten gewoon prioriteit aan andere zaken.”

Zelfregie

DVN vindt dat er voor een betere toepassing van de Zorgstandaarden meer rekening moet worden gehouden met vaardigheden als zelfregie. Volgens DVN lopen die vaardigheden per categorie patiënten sterk uiteen. DVN-directeur Maarten Ploeg vindt daarom dat zorgverleners hier meer rekening mee moeten houden.   “De zorgverlener moet een optimale leefwijze uitleggen en ondersteunen, zodat de patiënt zich niet alleen voelt staan”, zegt Ploeg. “Maar het luistert nauw: verschillende patiëntencategorieën dienen alle op hun eigen wijze te worden aangesproken. Pas daarna kan de patiënt op zijn beurt weer de regie nemen over de eigen gezondheid door de leefwijze aan te passen.

Positieve uitkomsten

DVN ziet overigens ook enkele positieve uitkomsten in de Zorgmonitor. Bloedonderzoek en het onderzoek naar de ogen en nieren wordt in bijna alle gevallen ten minste een keer per jaar of vaker gedaan. Bovendien blijken de respondenten goed op de hoogte te zijn van de persoonlijke streefwaarden. In het algemeen hebben diabetici een goede algemene kennis van hun ziekte. Zo weten zij bijvoorbeeld goed hoe vaak en door wie ze gecontroleerd moeten worden. De Diabetes Zorgmonitor wordt vandaag  gepresenteerd. Bij deze gelegenheid spreken onder anderen directeur Rien Meijerink van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ), directeur Roelof Konterman van Achmea en Paul Habets van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

5 november 2010

Het zou prettig zijn onder het tussenkopje "complicaties" ook de bijbehorende tekst te kunnen lezen. Wat er nu staat is een herhaling van de tekst onder het kopje "Geen zorgplan".

Goris

5 november 2010

Ik feliciteer DVN met haar 65ste verjaardag! De zorgmonitor is een goed initiatief. De monitor geeft zicht op de vraag of zorgprofessionals en patiënten zelfregie samen weten in te vullen. Toekomst kennen is toekomst sturen!

AMJ Neijens

6 november 2010

Geachte redactie,Inspelend op de vraag van concrete vragen van cliënten ben ik gestart met een eigen praktijk: De Diabetist. De opening is verricht door Maarten Ploeg, directeur van DVN. Het doel van de Diabetist: complementaire zorg voor mensen met diabetes mellitus, hetzij van huisarts of internist. Die geraadpleegd kan worden door de cliënten op hun persoonlijke initiatief(vrije keuze van begeleiding). Ook artsen en praktijkondersteuners kunnen de cliënt verwijzen als er een vraag is waar tijdelijke ondersteuning gewenst is. Want cliënten hebben behoefte aaan een behandelplan, en aan de mogelijkheid van een keuzevrijheid.

G. Neijens

De Diabetist®

Betrokken Begeleiding bij Diabetes

spreekuur op afspraak

Praktijk:

Balderikstraat 2a, 7415 VL DEVENTER

Tel: 06-15242449

KvK: 08197781

E: info@diabetist.nl

W:www.diabetist.nl

Anonym

8 november 2010

Gelukkig ben ik zelf verpleegkundige geweest en weet om te gaan met diabetes, maar de zorg, die ik van drie opeenvolgende huisartsen kreeg is een opstapeling van blunders, gewoon beangstigend.

Moest zelf om oogonderzoek vragen.

Ben uit mezelf lid geworden van de diabetes vereniging om wat up to date informatie te krijgen. De huisartsen nemen te weinig tijd om goede informatie te geven.

Door mijn gezondheid kan ik niet naar bijeenkomsten van de diabetes vereniging. Ik ben zeer slecht ter been.

Top