Finance

VWS overschrijdt budgetnorm voor inhuur externen

Het ministerie van VWS heeft in 2009 voor ruim 55 miljoen euro externen ingehuurd. Daarmee ging 16 procent van het personeelsbudget op aan externen. Dat is meer dan de toegestane 13 procent.

De totale kosten voor ambtelijk personeel bij VWS bedroegen in 2009 285.441.000 euro. Het bedrag voor inhuur externen, 55.143.000 euro, komt daarmee op 16 procent en ligt dus boven de norm.

Uitgaveposten

Het grootste deel van dat bedrag, ruim 27 miljoen euro, ging op aan uitzendkrachten voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Bijna 11 miljoen ging naar externen die betrokken waren bij automatiseringsprojecten. Verder is ruim 14,500 miljoen euro weggeschreven onder de noemer 'beleidsgevoelig'. Daarbij moet gedacht worden aan interim-management (2.2 miljoen) en vooral beleidsadvies (7,4 miljoen).

Griepcampagne

Volgens minister Edith Schippers voldoet het grootste deel van haar organisatie wel aan de norm van 13 procent. De overschrijding is ontstaan doordat het soms onmogelijk is om bijvoorbeeld grote ict-projecten of tijdelijke organisatiewijzigingen door internen te laten uitvoeren, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ook de inzet van uitzendkrachten voor de jaarlijkse griepcampagne en de inhuur van externe deskundigen voor de baten- en lastendiensten dragen bij aan de overschrijdingen.

Toekomst

Volgens Schippers zal een deel van de oorzaken ook in de nabije toekomst gelden. Bijvoorbeeld omdat het doelmatiger is om voor specifieke taken iemand in te huren dan nieuw personeel aan te nemen.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

6 november 2010

Gaan we nu dan ook die Klink achteraf nog even korten?

Anonym

7 november 2010

de sorry-cultuur gaat onverminderd door. Overschrijdingen worden niet serieus genomen en de aanstaande overschrijdingen worden alweer van een "argumentatie" voorzien.

Anonym

7 november 2010

Het is onvoorstelbaar dat taakstelling zo met voeten getreden wordt en dat er allerlei argumenten gezocht worden om de kosten te legaliseren. Schande!!

En de gewone werkvloer maar bezuinigen.

Zwanikken Leenders

8 november 2010

Mensen doen niet wat je zegtMensen doen wat jij doet

smeets

8 november 2010

Lijkt me een aardig verhaal voor de Algemene Rekenkamer zeker in het licht van de hoofdpijler van het regeerakkoord en het financieel kader

t reininga

8 november 2010

het probleem is natuurlijk dat voor de leiding van onder andere accountants- en adviesbureau een inkomen van ruim boven de fameuze B-norm normaal is (dat is nog eens duidelijk geworden door de transfer van Wouter Bos). kunnen we deze firma's in de toekomst helemaal niet meer inhuren, zolang iemand in hun organisatie boven deze norm wordt beloond?

GOODWINMarlene32

8 augustus 2011

Lots of specialists claim that <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> help a lot of people to live the way they want, because they are able to feel free to buy necessary stuff. Moreover, banks give short term loan for different persons.

Top