ACTUEEL

Hartpatiënten nauwelijks betrokken bij zorgplan

Maar zes procent van de hart- en vaatpatiënten beschikt over een zorgplan dat in overleg met de behandelaar is opgesteld. Bovendien worden nog geen vier van elke tien patiënten door arts of verpleegkundige gevraagd om mee te denken over de behandeling. Dit blijkt uit onderzoek van NIVEL.

‘Heel weinig’

De bevindingen van het NIVEL staan haaks op de in 2009 overeengekomen zorgstandaard voor vasculair risicomanagement. Hierin staan expliciete aanwijzingen voor patiëntenparticipatie en communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Uit het NIVEL-onderzoek blijkt dat nog maar zes procent van de patiënten in overleg met hun arts of verpleegkundige zo’n plan heeft opgesteld. “Dit is natuurlijk nog heel weinig, maar de zorgstandaard moet nog vorm krijgen in de praktijk”, stelt NIVEL-programmaleider Liset van Dijk. “Ook de enquête onder de huisartsen laat zien, dat de standaard nog niet in zijn volle omvang wordt toegepast.”

Tevreden

De bevindingen van NIVEL sluiten aan op onderzoek dat de Diabetesvereniging Nederland (DVN) vorige week publiceerde. Ook diabetici worden nog nauwelijks betrokken bij de invulling van hun zorg, ook in het geval van diabetici wordt de zorgstandaard nog nauwelijks toegepast. Ondanks hun geringe betrokkenheid bij het eigen zorgplan zijn de meeste hart- en vaatpatiënten wel redelijk tevreden over de behandeling en bejegening.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top