ACTUEEL

Uitwisseling moet zorgmanagement verstevigen

Zorgmanagers krijgen gelegenheid om hun kennis en kunde aan te scherpen in het bedrijfsleven of bij de overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen benaderd in het kader van het programma uitwisseling overheid en bedrijfsleven. Met het uitwisselingsprogramma willen de initiatiefnemers de contacten op managementniveau tussen overheid en bedrijfsleven te intensiveren en daarmee de samenwerking te bevorderen. Individuele deelnemers krijgen zo gelegenheid om hun kennis, netwerk en ervaringen te verbreden. Dit betekent ook een toename van de loopbaanmogelijkheden.

Detachering

Uitgangspunt is een betaalde detachering voor één tot twee jaar, maar een half jaar is eventueel ook mogelijk.  In de kern draait het om substantiële inhoudelijke opdrachten waar kennis van en ervaring met de publieke sector, alsmede het bijbehorende netwerk, het bedrijf verder kan helpen en vice versa. De senioriteit van de kandidaten moet de uitwisseling de nodige impact geven.

Shell doet mee

Inmiddels hebben de minister van BZK en de president-directeur van Shell Nederland een memorandum of understanding getekend over wederzijdse uitwisseling op managementniveau. De Algemene Bestuurs Dienst wil nu contact leggen met bestuurders van ziekenhuizen en categorale instellingen om ook in die branche de mogelijkheden tot uitwisseling nader te verkennen en te concretiseren. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top