ACTUEEL

Consumentenbond wil toegankelijk specialistenregister

Consumenten moeten makkelijker in het specialistenregister (BIG-register) kunnen opzoeken of en hoe hun zorgverlener staat ingeschreven. Dit is nu vrijwel onmogelijk, omdat hiervoor persoonlijke gegevens van de zorgverlener nodig zijn. Dat vindt de Consumentenbond die wil dat het ministerie van VWS het register vereenvoudigd en toegankelijk maakt.

Misleiding zelf achterhalen

Consumenten kunnen mogelijke misleiding niet zelf achterhalen zolang het BIG-register niet goed werkt. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat de consument dit wel zelf kan.

Misleidende orthodontisten

Uit een steekproef die de Consumentenbond pasgeleden heeft gehouden onder zeventig orthodontisten bleek dat bij tweederde niet te achterhalen viel of en hoe ze ingeschreven staan in het register. Aanleiding voor deze steekproef was het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar mogelijke misleiding door tandartsen. Orthodontisten veranderden hun registratie naar ‘tandarts’ om zo hogere tarieven voor hun behandeling te berekenen.

Overtreders

De toezichthouder geeft de overtreders veertien dagen de tijd dit recht te zetten en maakt anders mogelijk hun namen bekend. De Consumentenbond vindt dat de namen van de onderzochte tandartsen al eerder openbaar gemaakt hadden mogen worden. Naast het aanpassen van het register wil de bond dat alle zorgverleners hun registratienummer zoveel mogelijk zichtbaar maken op praktijk, website of briefpapier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top