ACTUEEL

Geld chronisch zieken vaak onnodig uitgekeerd

Veel mensen krijgen een financiële tegemoetkoming die bestemd is voor chronisch zieken en gehandicapten, terwijl zij die helemaal niet nodig hebben. Dat komt doordat de wet die de toelages regelt (Wtcg), niet goed in elkaar zit, stelde de belangenorganisatie CG-Raad dinsdag.

Toekenning van de toelages

Bij de toekenning van de toelages wordt gekeken naar zorg- en medicijngebruik. Volgens de CG-Raad is dat geen goede methode, omdat het slikken van een bepaald middel niet automatisch betekent dat iemand tot de doelgroep behoort. Aan de andere kant krijgen naar schatting 200.000 mensen ten onrechte geen geld.

Vragen CG-Raad

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) heeft dit jaar volgens een woordvoerder enkele tientallen vragen gekregen van mensen die geld hebben gekregen, hoewel zij geen extra kosten hebben gemaakt. Uit signalen maakt de organisatie evenwel op dat het om veel meer gevallen gaat.

Onnodige toelagen

“Er zijn ettelijke duizenden mensen die een toelage krijgen en van wie je je kunt afvragen of zij die echt nodig hebben”, aldus de zegsman. Als voorbeeld noemt hij een moeder die meldde dat zij 300 euro gestort kreeg, alleen omdat haar zoon kortstondig een oefentherapie had gevolgd.

Wtcg

De Wtcg is vorig jaar ingevoerd ter vervanging van de fiscale aftrek van buitengewone ziektekosten, waar volgens het kabinet te veel mensen een beroep op deden. De ingreep had ervoor moeten zorgen dat alleen mensen die echt hoge kosten hebben door een chronische ziekte of handicap, daarvoor een vergoeding krijgen.

Wet overhaast ingevoerd

Volgens de CG-Raad heeft het vorige kabinet de wet overhaast ingevoerd. De organisatie, die destijds al aandrong op uitstel van de invoering van de wet omdat die kinderziektes zou vertonen, wil dat de regeling met spoed wordt verbeterd. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top