ACTUEEL

PvdA-motie moet korting pgb ongedaan maken

De PvdA wil met een motie de voorgenomen korting op het persoonsgebonden budget (pgb) ongedaan maken. Volgens Kamerlid Agnes Wolbert is de korting een voorbeeld van “technocratische bezuinigingsdrift, die ongelooflijk veel mensen leed aandoet”.

‘Forse klap’

Het kabinet is voornemens om de pgb’s met drie procent te korten. Bovendien worden de pgb’s komend jaar niet geïndexeerd. “Voor pgb-houders is een korting van 4,5 procent echt een forse klap”, stelt Wolbert. Anders dan zorginstellingen kunnen pgb-houders volgens Wolbers niet bezuinigen op zaken als overhead of huisvesting. "De enige manier om die teruggang op te vangen is minder zorg inkopen”, aldus Wolbert.

Herdefiniëring

Daarnaast worden budgethouders nu voor het eerst geconfronteerd met de gevolgen van de invoering van de zorgzwaartebekostiging. De financiële herdefiniëring van de pgb’s leidt er in de praktijk toe dat budgethouders in sommige gevallen te maken krijgen met een budgetdaling van dertig procent. Volgens Wolbert worden vooral oudereninitiatieven in de gehandicaptenzorg en ggz zwaar getroffen. Dit komt vooral doordat ze niet langer aanspraak kunnen maken op een bijdrage voor extreme zorgzwaarte.

Duurdere zorg

Daarmee dreigt het doek voor veel kleinschalige wooninitiatieven voor gehandicapten en ggz-cliënten te vallen. Niet alleen vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven een ongewenste ontwikkeling, vindt Wolbert, maar ook bijzonder kosteninefficiënt. Bij wegvallen van de ouderinitiatieven zullen de bewoners noodgedwongen moeten terugvallen op veel duurdere intramurale zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van der heijden

11 november 2010

Beste Agnes,Jouw reactie is mij uit het hart gegrepen.

Ik zie op dit moment veel zorgvragers zich ernstig zorgen maken over de contuiniteit van de zorg die zij op dit moment ontvangen.

Bovendien zijn veel zorgverleners, m.n. van kleinschalige initiatieven ongerust over hoe zij die continiteit kunnen blijven leveren terwijl het toch al geen vetpot is.Ik hoop dan ook dat veel woordvoerders zorg in de tweede kamer jou initiatief zullen volgen en kritisch blijven kijken naar de voorgenomen bezuinigingen in de zorg.

Mijn inziens valt er zeker te bezuinigen maar kijk goed naar waar zorg nu systematisch goed en waar minder goed wordt uitgevoerd. Trek daar lering uit om vervolgens te kijken waar je kunt bezuinigen.

Top