Finance

Rotterdam trok subsidie Riagg terecht in

De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar terecht een subsidie van circa 300.000 euro voor het Riagg ingetrokken. Dat concludeert de Algemene Bezwarenschriftencommissie van de gemeente, zo maakte een woordvoerster woensdag bekend.

Intrekken subsidie

Rotterdam trok de subsidie voor het bestrijden van huiselijk geweld in omdat de instelling voor de geestelijke gezondheidszorg bleef weigeren de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. De instelling gebruikte de subsidie in eerdere jaren onder meer voor trainingen van medewerkers en maakte bezwaar tegen het intrekken van de subsidie.

Meldcode huiselijk geweld

Lange tijd kon de gemeente de subsidie van het Riagg niet intrekken. Sinds eind vorig jaar is de meldcode een vast onderdeel van de subsidievoorwaarden voor alle organisaties die van de gemeente Rotterdam subsidie ontvangen en in hun werk huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen signaleren. Ook andere organisaties die de code negeren, krijgen geen subsidie meer.

Terugdringen mishandeling

Rotterdam werkt sinds december 2007 met de meldcode, een succesvol instrument zo claimt de gemeente. Onderzoek zou uitwijzen dat organisaties met een meldcode drie keer zo vaak ingrijpen bij huiselijk geweld dan bij organisaties zonder de code. Deze geldt voor alle beroepsgroepen in het onderwijs, zorg en welzijn. De gemeente wil zo het aantal meldingen verhogen en het aantal mishandelingen achter de voordeur terugdringen. Meer dan honderd instellingen hebben de code ondertekend. Daar kwam woensdag het ROC Zadkine bij. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hemstede

15 november 2010

Waarom staat de reden van de weigering niet in het artikel? Ik roep hem even in herinnering: De Riagg wil zich niet laten voorschrijven hoe ze huiselijk geweld bestrijdt. De meldcode is als middel zeer onsubtiel. De instelling vindt bovendien dat de politiek de meldcode heeft afgedwongen en zich teveel met hulpverlening bemoeit. De echte deskundigen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk, is de stelling.

Dit even voor de volledigheid.

Top