Finance

Veldhuijzen aarzelt nog over pgb-stop

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten streeft ernaar per 1 januari 2011 de stop op het persoonsgebonden budget (pgb) op te heffen. Maar zekerheid kon ze de Tweede Kamer woensdagavond nog niet geven.

Toekomst pgb

De bewindsvrouw beloofde alleen dat er 1 december meer duidelijkheid komt over de toekomst van het pgb waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Wel gaf ze aan dat ze niet wil tornen aan de voorgenomen 3 procent korting op het pgb.

Pgb-stop minister Klink

Toenmalig minister Ab Klink stond deze zomer voor de rest van het jaar geen nieuwe pgb's meer toe omdat hij er te veel geld aan kwijt was. De Kamer maakt zich zorgen over de pgb's, de voorgenomen korting en wil ook weten hoe in januari het afgelopen maanden gevormde stuwmeer aan zorgaanvragen wordt opgevangen.

Kamer wil snel duidelijkheid

Bijna de gehele Kamer wil snel duidelijkheid over de pgb’s. Veldhuijzen van Zanten gaf echter aan dat ze eerst wat zaken op orde wil brengen voordat ze besluit om de ingestelde stop op te heffen.  ‘Ik streef ernaar de stop per 1 januari op te heffen. Maar er zijn eerst maatregelen nodig. Ik vind het onzorgvuldig de stop te beëindigen en halverwege volgend jaar weer te concluderen dat het geld op is.’

Korting 3 procent

De Kamer wil dat het pgb wordt uitgezonderd van de korting van 3 procent in de zorg die is bedoeld als prikkel om efficiënter te werken. Het pgb gaat immers meteen naar de cliënt; hier is geen overhead en de korting gaat dus ten koste van de zorg, aldus de SP. De bewindsvrouw piekert daar echter niet over: gelijke monniken, gelijke kappen, meent zij.

Kleine wooninitiatieven

Ook kleinschalige instellingen gaan die korting merken, vrezen VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Bijvoorbeeld de Thomashuizen waar gehandicapten verblijven. “De oplossing die er op 1 december moet zijn, moet ook de kleine wooninitiatieven helpen”, vindt de VVD. De PvdA herinnerde de bewindsvrouw aan een toezegging van haar voorganger: “Er hangt hier voor zoveel mensen veel vanaf en Klink heeft gegarandeerd dat er in januari geld zou zijn om het aan te pakken.” (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bleecke

16 november 2010

Waar ik me zorgen over maak mbt het PGB is het gegeven dat er mensen zijn die de juiste zorg niet krijgen omdat Fam. de zorg op zich nemen. Ze krijgen wel minimale zorg maar niet die zorg waardoor ze zelfstandiger zouden kunnen worden.

Ik weet van heel dichtbij dat het geld naar andere dingen gaat. Natuurlijk zijn er zeer veel die het PGB heel goed kunnen besteden en veel zorg geven,ikzie echter ook grote misstanden en geen controle op juiste zorg. Ik weet ook niet hoe dit op te lossen maar het baart mij wel zorg

Top