ACTUEEL

Veldhuijzen wil aanvragen zorg eenvoudiger maken

Het aanvragen van AWBZ-zorg moet en kan simpeler. Om dat te bereiken zijn maatregelen in gang gezet. Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) woensdag gezegd tijdens het begrotingsdebat over de gezondheidszorg in de Tweede Kamer.

Bureaucratisch monster

Dinsdag noemde Tweede Kamerlid Sabine Uitslag (CDA) de manier waarop nu beoordeeld wordt of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg een “bureaucratisch monster”. Deze beoordeling is in handen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Rol gemeenten

Veldhuijzen Van Zanten (CDA) wil onder meer zorgaanbieders betrekken bij de beoordeling. En ook gemeenten moeten een stevigere rol krijgen. Een streven op relatief korte termijn is dat de helft van de aanvragen bij het CIZ vereenvoudigd kan worden afgehandeld.

AWBZ herorganiseren

Veldhuijzen van Zanten, die als arts en bestuurder veel ervaring heeft in de Nederlandse gezondheidszorg, zei dat de AWBZ nog precies zo georganiseerd is als veertig jaar geleden. “Het is het enige dat ik niet heb zien veranderen. Het is een oud gebouw dat stevig gereorganiseerd moet worden, zodat het klaar is voor de ouderenzorg van morgen.”

AWBZ

De AWBZ betaalt de zorg voor ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten die in een instelling wonen en chronisch zieken. Ouderen zijn de grootste groep klanten: 66 procent van de aanvragen had vorig jaar te maken met 65-plussers.

Zorgaanvragen CIZ

Het CIZ kreeg vorig jaar voor het eerst meer dan 1,1 miljoen aanvragen voor hulp. Uitslag zou graag zien dat het instituut voortaan alleen de nieuwe aanmeldingen behandelt die ongeveer 20 procent van het totaal uitmaken. De resterende zogenoemde herhalingsaanvragen moeten afgehandeld worden door bijvoorbeeld huisartsen.

Details komen in visiebrief

Maar details over de plannen wil Veldhuijzen van Zanten pas begin volgend jaar geven, in een zogenoemde visiebrief. De staatssecretaris liet al wel weten het eens te zijn met de CDA-fractie dat het onnodig is dat gehandicapten telkens een nieuwe zorgvraag moeten doen. “Een afgezet been groeit niet aan.” (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

12 november 2010

Ik was woensdag op de dag van het PGB in Leiden. Daar werden zulke zinvolle ideeen naar voren gebracht over hoe het te versimpelen. Ik hoop dat deze ideeen worden meegenomen in de visiebrief.

Rode draad was eigenlijk: Neem de zorgvraag als uitgangspunt. Laat niet de zorgvrager uitzoeken uit welke regeltjes zijn vraag allemaal bestaat maar zorg voor behandeling van de zorgvraag door één frontoffice waar die regelingen dan in de backoffice aan elkaar worden geknoopt zonder dat de zorgvrager daar last van heeft. En... verlies als behandelaar van al die regelingen nooit uit het oog dat er een mens achter de vraag zit. Want dat werd me heel duidelijk... regelaars denken in regels en procedures en onmogelijkheden. Het zicht op de mens met zijn/haar hulpvraag raakt daardoor volledig buiten beeld. De betrokkenheid raakt zoek en de uitvoerende regelaar is niet meer dan een radertje in een machine. Lang leve de lol!

Nog iets wat me opviel... hulpverleners denken ogenblikkelijk dat een zorgvrager geen zorgvraag kan definieren. "Dat kun je niet aan de client over laten". Nou dat is onzin, een manier om mensen 'monddood' te maken en de eigen regie in de kiem te smoren. Neem als zorgverzorgenden de burger eens serieus en luister. Stel vragen. Maar denk niet op voorhand dat mensen 'het niet kunnen' omdat ze de regels niet snappen. Het is juist erg gezond dat ze de regels niet snappen, dat snapt geen weldenkend ,mens.

Nu maar hopen dat iemand dit leest.

Hartegroet,

Cora Postema

Schoemaker

17 november 2010

@ Cora Postema: Wat is een regelaar? Wie bedoel je daarmee? Bedoel je de indicatiesteller? Of de beleidsmaker? of degene die helpt met het aanvragen van de indicatie bijvoorbeeld.

Dat hulpverleners zorgvragers als incompetent inschatten is logisch: anders worden ze brodeloos.

Overigens is mijn ervaring als mantelzorgmakelaar dat vooral de geruchtenmachine over wat wel en niet mogelijk is nogal hardnekkig is: dagelijks krijg ik vragen over de "mantelzorgvergoeding"...

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik mantelzorgers en indirect dus ook de zorgvragers waar nodig, bijvoorbeeld bij het invullen van een indicatie-aanvraag. Meestal moet ik dan beginnen met een duidelijke uitleg van hoe de zorg in Nederland geregeld is.

Mijn dienstverlening is altijd op maat: ik doe wat nodig is.

Ik opereer als een soort tolk tussen de werelden van de zorg en de zorgvrager. Het is te gek voor woorden dat mijn dienstverlening nodig is, maar het werkt wel!Ik kijk reikhalzend uit naar de visie van de staatssecretaris.

Top