ACTUEEL

'Varkensboer onbetrouwbaar over antibiotica'

Varkenshouders moeten aan de slachterij doorgeven of ze in de twee maanden voorafgaand aan de slacht antibiotica hebben toegediend aan de dieren. Die gegevens blijken niet betrouwbaar te zijn. Van vlees dat na controle toch resten van antibiotica blijkt te bevatten, zei 90 procent van de varkenshouders dat er geen middelen waren gebruikt.

Voorstel antibioticareductie in vlees

Dat concludeert onderzoeker Coen van Wagenberg van landbouwinstituut LEI van de Wageningen Universiteit. Van Wagenberg deed onderzoek naar manieren om varkenshouders te dwingen veiliger vlees te produceren. De EU schrijft voor dat er geen resten van antibiotica in vlees mogen voorkomen. In april stelde toenmalig minister van Landbouw Verburg een commissie in die naar verwachting binnenkort komt met voorstellen voor een aanzienlijke antibioticareductie in vlees.

Resistentie

Antibiotica in voedingsproducten zijn ongewenst, omdat mensen daardoor ongemerkt resistentie tegen bepaalde antibiotica kunnen opbouwen. Op den duur werkt het medicijn dan niet meer tegen ernstige ziekten die nu succesvol met antibiotica worden bestreden.

Uitbannen antibioticagebruik

De overheid probeert antibioticagebruik in de vleesproductie al lang uit te bannen, maar er zijn nog steeds dierhouders die de middelen toch gebruiken. Ook komen antibiotica voor in veevoeders. Op manier kunnen slachtrijpe varkens ook ongemerkt antibiotica hebben binnengekregen. Van Wagenberg denkt om die reden dat een boetesysteem voor varkenshouders niet werkt. Een mogelijkheid zou wel zijn om een boer die meermalen slachtvee met antibioticaresten aanlevert, uit te sluiten van levering door het slachthuis.

Opleggen boetes

Het opleggen van boetes heeft wel gewerkt tegen leverafwijkingen bij varkens, die worden veroorzaakt door een wormbesmetting. De boer moet daarvoor medicijnen geven, maar nam dat in verleden niet zo nauw. Sinds 2005 krijgt een boer een euro minder voor elk varken dat bij de slacht besmet bleek. Sindsdien is het aantal besmette slachtvarkens gedaald van ongeveer 10 procent naar 4 procent, aldus Van Wagenberg. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top