ACTUEEL

Bezwaar ActiZ tegen tariefverlaging

  • Onbekend
  • 13 november 2008
  • 256 keer gelezen
  • 0 reacties

Staatssecretaris Bussemaker van VWS stelt voor de huidige regeling van vergoeding af te schaffen en de tarieven voor de thuiszorg met 3,5% te korten. Dit druist in tegen eerdere afspraken. ActiZ is hier dan ook fel op tegen. “Het eenzijdig opzeggen van deze regeling is een daad van onbehoorlijk bestuur,” stelt ActiZ-directeur Aad Koster in de brief aan de staatssecretaris.

Doelmatige inzet

Vorig jaar zijn afspraken gemaakt met VWS over vergoedingen voor persoonlijke verzorging en begeleiding, belangrijke onderdelen van de thuiszorg. Omdat een forse bezuiniging nodig was in 2008, heeft ActiZ toen ingestemd met een regeling waarbij vergoedingen worden verbonden aan doelmatige inzet van zorg. Bij doelmatige en efficiënte zorgverlening worden het tarief niet gekort. Op deze wijze behaalt het ministerie zijn bezuiniging en kunnen zorginstellingen een expliciete tariefkorting voorkomen.

Extra korting

Het ministerie van VWS wil deze regeling niet voortzetten in 2009, maar een structurele verlaging van de maximumtarieven van 3,5% doorvoeren. Een korting van 3,5% pakt fors uit in de thuiszorg, waar persoonlijke verzorging en begeleiding zo’n 80% van de totale zorg vormt. Door de extra korting komen nog meer thuiszorginstellingen in de knel, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top