ACTUEEL

UWV en GGzE tekenen voor samenwerking

GGzE en UWV hebben vrijdag een samenwerkingscontract getekend waarin is vastgelegd hoe zij de realisatie van het arbeidsleerprogramma ‘Werk voor ervaringsdeskundigen' vormgeven.

Integraal arbeidsleerprogramma

Het gaat om een integraal arbeidsleerprogramma voor toeleiding, selectie en begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische problematiek bij het verkrijgen van werk als ervaringsdeskundig begeleider in zorg en welzijn. De combinatie van scholing en werkervaring voor deze doelgroep is onderdeel van het programma.

Begeleiding naar werk

In het kader van een proef binnen het transitie-experiment hebben in Eindhoven inmiddels twintig ervaringsdeskundigen een baan gekregen en zijn er veertig leerlingen. Doordat mensen aan het werk gaan en zich beter voelen, wordt er flink bespaard op uitkeringen en op zorgkosten. Nu de proeffase in het transitie-experiment is afgerond, garandeert de samenwerking tussen GGzE en UWV de mogelijkheid om meer kwetsbare mensen naar een baan te begeleiden.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van dit programma, dat op initiatief van GGzE tot stand is gekomen in het kader van het transitie-experiment 'werk voor ervaringsdeskundigen' (2008-2010), zijn meerdere partijen betrokken: gemeente Eindhoven, Fontys Hogeschool, ROC-Eindhoven en UWV. De ervaringen in het transitie-experiment hebben geleerd dat samenwerking met deze partijen noodzakelijk is om een effectieve en integrale ondersteuning voor deze kwetsbare doelgroep tot stand te brengen. Dit betreft zowel samenwerking op het uitvoerdersniveau als op het niveau van borging van de financiële randvoorwaarden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Metz

16 november 2010

Proficiat, wat een goed initiatief. Wellicht is dit initiatief ook te exporteren naar andere regio's.

Top