ACTUEEL

Ziekenhuizen verdeeld over geheimhouding beoordeling

Nederlandse ziekenhuizen zijn verdeeld over wat openbaar gemaakt mag worden over de beoordeling door de minister van hun operatiewerk. Van in totaal vijftien ziekenhuizen die een vergunning wilden voor het verrichten van hartklepoperaties via een katheter, zijn er acht die vinden dat hun beoordeling niet geheim is. Zeven andere ziekenhuizen verzetten zich tegen het prijsgeven van die informatie, zo werd dinsdag duidelijk tijdens een rechtszaak in Den Bosch.

Hartklepoperaties

Ziekenhuizen ruziën al sinds de zomer met het ministerie over de hartklepoperaties. In juli selecteerde toenmalig minister Ab Klink vijf ziekenhuizen die de moeilijke operatie mogen uitvoeren. Onder meer op basis van ervaring staken de vijf uitverkoren ziekenhuizen duidelijk uit boven de rest, werd gezegd. Het gaat om het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Leids Universitair Medisch Centrum, het AMC in Amsterdam, het Amphia Ziekenhuis in Breda en het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).

Bezwaarprocedures

Een aantal ziekenhuizen heeft een bezwaarprocedure lopen tegen intrekking van hun vergunning. Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven dat als grootste cardiologisch interventiecentrum van Nederland buiten de boot dreigt te vallen, eiste dinsdag in kort geding alle documenten op die ten grondslag lagen aan intrekking van de vergunning door het ministerie. Het ziekenhuis denkt te kunnen aantonen dat de selectieprocedure onzorgvuldig was.

Het Eindhovense ziekenhuis kreeg dinsdag op zitting bijvoorbeeld steun van het UMC Groningen dat geen vergunning kreeg maar ook het Amphia Ziekenhuis in Breda dat wel een vergunning kreeg, heeft geen bezwaar gemaakt tegen transparantie.

De minister zegt dat gevraagde de documenten persoonlijke gegevens van patiënten en bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om aantallen operaties, complicatieregistratie, cv’s van artsen, sterftecijfers en procedures. Het ministerie kreeg dinsdag op zitting steun van bijvoorbeeld het azM dat ondanks een goede beoordeling meent dat de documenten onder het medisch beroepsgeheim vallen. De rechtbank in Den Bosch doet op 25 november uitspraak. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

16 november 2010

Transparantie is geen keuze,

transparantie is een wettelijke plicht.

Juridisch gezien kan het beginsel informed consent mbt behandeling zowel beperkt als breed gedefinieerd worden.

In brede zin hoort de arts de patient te informeren over de kwaliteit van zorg.

Top