ACTUEEL

NVZ kritisch op IGZ-rapport oncologische ketenzorg

De NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en betrokken wetenschappelijke verenigingen kunnen zich redelijk vinden in het rapport van de inspectie over de zorgketen voor kankerpatiënten. Echter is het rapport ook deels achterhaald en zet de NVZ vraagtekens bij enkele voorgestelde maatregelen.

Maatregelen

Het rapport zou achterhaald zijn, omdat het zich baseert op onderzoek uit 2006. Ondertussen hebben ziekenhuizen en specialisten verbeteringen doorgevoerd.
De IGZ stelt in haar rapport dat artsen, radiotherapeuten, oncologen en ziekenhuisafdelingen onvoldoende samenwerken bij de behandeling van kankerpatiënten. De kwaliteit van de zorg zou worden bedreigd door te versnipperde behandeling en gebrek aan een ‘regisseur’ die het overzicht heeft over het hele behandelingstraject van een patiënt. De NVZ vindt de kritiek onnodig hard. Ze begrijpt de roep om regie, maar benadrukt dat ziekenhuizen en medisch specialisten zelf al maatregelen hebben genomen. De onderlinge communicatie tussen betrokken behandelaars is verbeterd onder andere door interdisciplinair overleg over de te behandelen patiënt.

Achterhaald

Op BNR Nieuwsradio vertelt Koos van der Hoeven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en kankerspecialist in het Medisch Centrum Alkmaar, welke maatregelen er al zijn getroffen.

Inspectie

De Inspectie adviseert de zorgverleners met een dossier te werken om de kans op vergissingen te verkleinen. Verder zou elke kankerpatiënt één persoon moeten hebben die als regisseur het overzicht heeft over het gehele behandelingstraject. En in elke fase van de behandeling zou de patiënt deze moeten kunnen aanspreken. Per patiënt moet er een behandelplan zijn. Alle aspecten van de behandeling moeten terug te vinden zijn in een patiëntendossier.

Kritiek

Ziekenhuizen en medisch specialisten maken een aantal kanttekeningen bij de voorgestelde maatregelen. Uitgebreid multidisciplinair overleg trekt een zware wissel op de beschikbare staf in de ziekenhuizen, stellen zij. Daarnaast bevordert de huidige financieringsstructuur eerder verbrokkeling dan goed georganiseerde ketenzorg. En de infrastructuur (ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier) schiet tekort. Deze is nodig voor snelle en adequate informatieoverdracht.

Haalbaarheid

Gezien de complexiteit van de materie, zetten NVZ, Orde en wetenschappelijke verenigingen vraagtekens bij de haalbaarheid van de eis van de inspectie aan ziekenhuizen om voor 1 juli 2009 een plan van aanpak in te dienen en dat voor 1 januari 2010 te implementeren. Te snel zou hier wel eens slechte kwaliteit kunnen betekenen, aldus de NVZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top