ACTUEEL

Rollator in basispakket kost verzekeraars 15 miljoen

Rollator in basispakket kost verzekeraars 15 miljoen

Het alsnog opnemen van vergoedingen voor rollators en andere loopmiddelen in het basispakket in 2011 kost de zorgverzekeraars 15 miljoen euro aan uitvoeringskosten. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De branchevereniging vraagt minister Schippers van VWS daarom gevraagd om de overheid de communicatie te laten verzorgen naar verzekerden over deze wijziging.

Rollator uit basispakket

Aanvankelijk had voormalig minister van VWS Ab Klink besloten de vergoeding voor de rollator en andere loopmiddelen uit het basispakket te schrappen. Op 16 november stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie om deze loopmiddelen toch in het basispakket te houden. ZN-voorzitter Wiegel schrijft in een brief aan minister Schippers: "Dit stelt zorgverzekeraars echter voor grote problemen op het gebied van uitvoering van de verzekering. Wij beschouwen deze besluitvorming in het huidige late stadium als bijzonder ongelukkig." Op het moment dat de motie werd aangenomen, lagen de nieuwe polissen al op de deurmat bij alle verzekerden.

Nieuw kabinet

Tussen VWS en ZN bestaat de afspraak dat zorgverzekeraars vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan het nieuwe verzekeringsjaar weten waar ze aan toe zijn. Op deze manier kunnen ze verzekerden een adequaat verzekeringsaanbod doen voor het komende verzekeringsjaar. Minister Schippers schrijft in een brief op 19 november dat in dit geval de late wijziging te maken heeft met het aantreden van een nieuwe kabinet eind oktober.

Gevolgen te late besluitvorming

egel wil dat de Kamer zich realiseert dat een te late besluitvorming over het verzekeringspakket tot uitvoeringsproblemen leidt. Alleen al het informeren van de individuele verzekerden over de pakketwijziging kost de zorgverzekeraars naar verwachting 15 miljoen euro, aldus ZN. Daarom stelt ZN voor dat de overheid de taak op zich neemt om de verzekerden in te lichten over de pakketwijziging en de impact daarvan op de zorgverzekering en de aanvullende verzekering. Afgezien van het inlichten van verzekerden moeten de zorgverzekeraars ook hun systemen aanpassen en hun medewerkers opnieuw instructie geven, aldus ZN.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top