ACTUEEL

‘Kabinet moet kaasschaaf laten liggen’

Meer zorg in de eerste lijn. Verkleining van de AWBZ. Afschaffing van de risicoverevening tussen verzekeraars. En vrije toegang tot alle zorgopleidingen. Dit zijn enkele van de maatregelen die decision makers in de zorg onder aanvoering van Menzis-topman Roger van Boxtel minister Klink aanbevelen om de crisis te aan te pakken. In de open brief wordt de minister met klem gevraagd om niet met  de kaasschaaf te bezuinigen.

Kaasschaaf funest voor innovatie en vertrouwen

Met de open brief hopen de circa honderd beslissers, allen deelnemers van het jaarlijkse Zorg Innovatie Event,  een constructieve bijdrage te leveren aan de crisismaatregelen waar het kabinet op broedt. Naar verwachting blijft de zorg hierbij niet buiten schot. Generieke kortingen zijn wat de briefschrijvers betreft uit den boze.  “De kaasschaafmethode is funest voor innovatie en vertrouwen tussen partners in de zorg”,  schrijft Van Boxtel namens de decision makers. 
De crisis biedt volgens de beslissers een uitgelezen kans om enkele fundamentele problemen in de zorg aan te pakken, zoals het alsmaar uitdijen van de AWBZ.  “De patiënt moet meer eigen verantwoordelijkheid krijgen”, stellen de beslissers.  “Zo is het de vraag of alle zorg ook verzekerde zorg moet blijven.” Een projectgroep zou binnen een paar maanden een vierjarenplan voor de AWBZ moeten opstellen.

 

Afschaffing verevening

Ook pleiten de decisionmakers voor een effciënter zorgaanbod.  Zorg die in de eerste lijn kan plaatsvinden, mag niet in de tweede lijn gebeuren. De briefschrijvers constateren dat behalve de patiënt op dit moment niemand baat heeft bij een efficiënte keten van zorg.  Een geleidelijke afschaffing van de vereveningssystematiek, die het voor verzekeraars aantrekkelijker maakt om voor tweedelijnszorg te kiezen, kan hierbij helpen. Ook moet het kabinet schotten in de financiering aanpakken.

Defensie als voorbeeld bij- en omscholing

Met de groeiende werkloosheid moet het kabinet naar voorbeeld van defensie werk maken van bij- en omscholing in de zorg. Daarbij pleiten de briefschrijvers voor vrije toegang tot alle opleidingen. Dit impliceert ondermeer een afschaffing van de numeris fixus voor artsenopleidingen.  En passant wordt daarmee een begin gemaakt met een minder royale beloning van artsen. De huidige beloning is voor een belangrijk deel gebaseerd op de schaarste aan doktoren.

Medisch specialisten medeverantwoordelijk

De positie van de medisch specialisten moet wat de beslissers betreft ook heroverwogen worden. Zij zouden in de toekomst medeverantwoordelijk en risicodragend moeten worden voor het financiële resultaat van de instelling en de geleverde kwaliteit.
Tot slot vinden de briefschrijvers ook dat het kabinet moet doorpakken met marktwerking: “Faillissementen in de zorg hoeven niet altijd voorkomen te worden, zeker niet als er voldoende aanbod is in een regio.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top