Finance

Limburg investeert in Europees centrum voor toxicogenomics

Het Maastricht UMC+ gaat onderzoeken of de oprichting van een Europees centrum voor toxicogenomics economisch haalbaar is. De Provincie Limburg heeft een subsidie van 200 duizend euro toegekend voor het opstellen van een businessplan.

Winsten vloeien terug in samenwerking

Toxicogenomics behelst de ontwikkeling van methodes om de veiligheid van chemische stoffen te testen bij wijze van alternatief voor dierproeven. Het is de bedoeling om een technologieplatform op te richten als onderdeel van de Healthcare Campus Maastricht. Aan dat platform zouden behalve het Maastricht UMC+ ook andere (private) partijen moeten deelnemen. Het businessplan moet onder meer antwoord geven op de vraag hoe groot de markt is voor kennis op het gebied van toxicogenomics. De winst die gegenereerd kan worden met het te gelde maken van die kennis, moet vervolgens weer terugvloeien naar de kennisinstellingen die bijdragen aan dat platform. Op die manier zou een meer permanente geldstroom ter financiering van het onderzoek gewaarborgd zijn.

Gebruik proefdieren terugdringen

In Maastricht wordt al sinds 2004 gewerkt aan toxicogenomics. In dat jaar werd onder leiding van de Universiteit Maastricht het Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC) opgericht. NTC is een consortium van acht publieke onderzoeksinstellingen, waaronder vijf academische ziekenhuizen en twaalf bedrijven. Doelstelling van het NTC is om met behulp van innovatieve technologieën betrouwbaardere, snellere en goedkopere testen te ontwikkelen voor het bepalen van de veiligheid van geneesmiddelen, industriële chemicaliën, cosmetica en voedingsingrediënten. Het toepassen van kennis omtrent toxicogenomics kan het gebruik van proefdieren aanzienlijk verminderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top