ACTUEEL

Ontwikkeling e-health gaat NPCF veel te traag

Ontwikkeling e-health gaat NPCF veel te traag

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vindt de ontwikkelingen op het gebied van e-health in Nederland veel te traag gaan. De mogelijkheden om via slimme ICT en internet zorg te verlenen en te organiseren worden veel te weinig benut. De NPCF roept daarom alle betrokken partijen in de zorg op om haast te maken.

Praten

“Waar sinds 2000 vooral gepraat is over E-health, wordt 2011 wat ons betreft het jaar van de uitvoering”, aldus algemeen directeur Wilna Wind van de NPCF deze week tijdens een e-health-congres van de NPCF.  Tijdens dit congres gaf een meerderheid van de bezoekers aan dat er een centrale website of internetportaal moet komen, waar patiënten met ongeacht welke aandoening terecht kunnen. Dit portaal moet elke patiënt toegang geven tot onder andere gerichte informatie, hulp en advies en inzage in het eigen dossier.  “Als we daar nou allemaal de noodzaak van inzien, laten we er dan nu ook meteen werk van maken”, aldus Wind. “We praten al veel te lang over vernieuwingen op het gebied van e-health en er gebeurt te weinig. Dat kunnen we ons niet meer permitteren”

Trage ontwikkeling

Een veelzeggend voorbeeld is volgens de NPCG de trage ontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Over dit onderwerp wordt al acht jaar gesproken, maar patiënten hebben tot op de dag van vandaag  nog steeds niet de mogelijkheid om via internet hun medische gegevens te raadplegen of zelf bij te houden. De NPCF roept minister Schippers van VWS dan ook op om dit snel te regelen. Wilna Wind: “Onze bankzaken kunnen we al jaren veilig via internet regelen. Waarom is het voor de meeste patiënten nog steeds niet mogelijk om via internet hun eigen behandeling te sturen? Alle betrokken partijen moeten nu al het mogelijke doen om hier de komende tijd belangrijke stappen in te zetten.” Ook uit andere voorbeelden blijkt de behoefte van patiënten aan nieuwe vormen van zorgverlening. Wilna Wind: “Ook iets relatief eenvoudigs als huisartsenconsult via e-mail komt te langzaam op gang. Er zijn veel patiënten die openstaan voor zo’n nieuwe vorm van dienstverlening. Wij denken dat daar belangrijke winst valt te halen. Winst op het vlak van kwaliteit, maar zeker ook als het gaat om het besparen van kosten.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van den Tempel

12 december 2010

Van harte eens met deze oproep van de NPCF. Zeker rond huisartsenzorg gebeurt veel te weinig. Je mag als klant al erg blij zijn als je huisarts een website heeft waar de (steeds meer beperkte) bereikbaarheidsmomenten staan aangegeven. Contact via e-mail of je dossier inzien is er bij mijn huisarts echt niet bij. Vanuit overheid en zorgverzekeraars zou dit verplicht moeten worden gesteld en strak opgelegd. Door de comfort van het abonnementsysteem en ontbreken van serieuze concurrentie komt maar een zeer klein deel van de huisartsen zelf in beweging om hun klanten optimaal via internet te bedienen.

wansink

20 december 2010

het gehannes met het epd is h e t voorbeeld van verlammend poldergedrag. de blokkades die sommige betrokkenen blijven opwerpen, duperen patienten. niet erg? goh, waar komt dat slechte imago van de nederlandse zorgsector toch vandaan?

R huisarts

11 januari 2011

Goh, wat vreemd dat de NPCF een bericht de wereld in slingert dat precies past in het straatje van de minister. Van een club wiens enige bestaansrecht de subsidie van de overheid is, kun je ook niet veel anders verwachten...

Even inhoudelijk:
-de overheid heeft vanaf het begin het L-EPD volledig verkeerd aangepakt. Met heeft zonder duidelijke argumentatie gekozen voor een internet-variant. Waarom niet iedereen een soort bankpasje met chip met daarop alle gegevens. Bij de dokter in de lezer en het dossier kan bijgewerkt worden. Thuis kun je achter de computer kijken wat er ingevoerd is. Een andere optie was om alle zorgaanbieders verplicht met 1 informatiesysteem te laten werken, dan zijn de gegevens namelijk een stuk makkelijker uit te wisselen en in te zien. Maar ja, dat zal wel niet mogen van de NMA.

-overigens is het hele idee van een L-EPD alleen bedoeld om concurrentie in de zorg te vergemakkelijken. Er is nooit aangetoond dat het voor de patientveiligheid of kwaliteit enig voordeel zou hebben.

-ten aanzien van de inzage: iedereen heeft recht zijn of haar dossier in te zien of een afschrift van zijn/haar dossier te hebben. Als huisarts heb ik het de afgelopen 4 jaar slechts 2 keer meegemaakt dat iemand erom vroeg. De ene patient was van nature wat wantrouwig (en heeft uiteraard een kopie van het hele dossier gekregen), de ander dacht dat ze het nodig had voor haar bijstandsuitkering (deze patient heb ik gelukkig op andere gedachten kunnen brengen; wat hebben ambtenaren te maken met haar eerder tests voor geslachtsziekten!).
Inzien van het dossier is natuurlijk 1 ding, begrijpen wat de artsen met hun termen bedoelen is weer iets heel anders.

-dat huisartsen hun websites up-to-date moeten houden, kan ik van harte onderschrijven. Is ook iets wat niet al te veel moeite kost. Overigens is dit wel iets wat de afgelopen jaren bij de huisartsen steeds meer aandacht krijgt

-email-consulten blijken erg weinig gebruikt te worden bij huisartsen. De huisartsen die ermee begonnen zijn, hebben na korte tijd vaak een enorme terugloop van het aantal mailcontacten. redenen hiervoor zijn mij ook onduidelijk.

Top