ACTUEEL

Huug Obertop vicevoorzitter Gezondheidsraad

Huug  Obertop vicevoorzitter Gezondheidsraad

Huug Obertop is vanaf 1 januari 2011 vi­ce­voor­zit­ter van de Ge­zond­heids­raad. Hij zal zijn werk­zaam­he­den be­gin­nen met ingang van 1 januari 2011. Het kabinet heeft hem afgelopen vrijdag benoemd.

Loopbaan Overtop

Obertop stu­deer­de me­di­cij­nen aan de uni­ver­si­teit van Leiden en volgde daarna een op­lei­ding tot chirurg in het toen­ma­li­ge Aca­de­mi­sche Zie­ken­huis Dijk­zigt in Rot­ter­dam. Na een re­search fel­lows­hip in het Mas­sa­chu­setts General Hos­pi­tal in Boston in de Ver­e­nig­de Staten pro­mo­veer­de hij in 1978. Obertop was onder meer hoog­le­raar chi­rur­gie in het Uni­ver­si­tair Medisch Centrum te Utrecht, het Aca­de­misch Medisch Centrum te Am­ster­dam en het Erasmus Medisch Centrum te Rot­ter­dam.

Obertop was actief als voor­zit­ter of lid van aan het werk ge­li­eer­de or­ga­ni­sa­ties op het gebied van be­roeps­uit­oe­fe­ning, on­der­zoek , op­lei­ding, als re­dac­teur van een in­ter­na­ti­o­naal tijd­schrift en als lid van ver­schil­len­de tijd­schrift­re­dac­ties.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

belaidi

27 maart 2011

huug, collega.

je bent een goede professor.
proficiat.

M.v.g. Oualid

Top