ACTUEEL

Zorgkantoren presteren beter

Zorgkantoren presteren beter

De uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren is de afgelopen vijf jaar sterk verbeterd, zo blijkt uit periodiek onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit neemt niet weg dat de communicatie met en voorlichting aan cliënten nog steeds een aandachtspunt is. Ook de procedures rond aanvraag en besteding van het PGB moeten beter.

 Cliëntniveau

De NZa constateert dat zorgverzekeraars de komende tijd vooral moeten werken aan het registreren en declareren van prestaties op cliëntniveau. Dit is van belang om de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden mogelijk te maken, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar periodiek onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ.

Uniform

Het onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ in 2009 laat zien dat zorgkantoren hun prestaties in de afgelopen jaren verbeterd hebben. Zo is de service beduidend beter geworden: cliënten worden beter geïnformeerd over hun rechten, het zorgaanbod en het PGB. Ook zetten zorgkantoren de landelijke uniforme wachtlijstregistratie steeds beter in bij de zorgbemiddeling. Het inkoopbeleid en inkoopcriteria van zorgkantoren zijn al jaren openbaar en worden steeds beter uitgewerkt, ook voor nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast volgen zij intensiever of zorgaanbieders in financiële problemen komen.

Informatie

Toch vindt de NZa dat de communicatie met en voorlichting aan cliënten bij een aantal zorgkantoren beter kan. Zo moet op de website betere informatie worden gegeven over het zorgaanbod en de kwaliteit van de zorg die door zorgaanbieders in de regio wordt geleverd. Ook moet er in de publieksfolder meer verwezen worden naar websites van relevante organisaties in de uitvoering van de AWBZ , zoals MEE, Per Saldo en Zorgbelang.

PGB

Andere verbeterpunten zijn controle op de zorgaanbieders of zij cliënten tijdig in zorg hebben genomen, actief benaderen van cliënten die lang op zorg wachten en bewaken of een passend alternatief is aangeboden. Ook ten aanzien van uitvoering van PGB moeten zorgkantoren zich nog verbeteren. Zo moet de periode van ontvangst van een aanvraag en het toekennen van het budget verder worden verkleind. Daarnaast vergt de controle op de besteding van PGB-gelden meer aandacht. Op het terrein van klachtenbehandeling hebben zorgkantoren zich al behoorlijk verbeterd, maar kan de klager vaak nog meer centraal staan en krijgt de klager niet altijd tijdig antwoord van het zorgkantoor.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top