ACTUEEL

Levensstijl Nederlanders is niet verbeterd

Nederlanders zijn het afgelopen jaar niet gezonder gaan leven. De rokers namen geen afscheid van de tabak, het overgewicht bleef en bijna een op de twee mensen bewoog onvoldoende. De zware drinkers matigen zich wel iets. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Roken

In eerdere jaren ging het beter wat roken en lichaamsbeweging betreft. Vorig jaar rookte 28 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder. Dat is net zoveel als in 2007. Van de vrouwen rookte 24 procent en van de mannen 31 procent.

Stivoro

Volgens Stivoro is het aantal rokers in 2008 wel gedaald: van 28 naar 27 procent. Het expertisecentrum voor stoppen met roken hanteert een ondergrens van vijftien jaar en een andere vraagstelling. Dat kan het verschil verklaren. Stivoro ziet hierin een effect van de rookvrije horeca en van de campagne van KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting en Astma Fonds.

Bewegen

Het percentage Nederlanders dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen lag in de twee opeenvolgende jaren op 56 procent. Ouderen het beter dan jongeren. Twee van de drie 55-plussers halen de norm. Van de jongeren tussen twaalf en zeventien jaar beweegt slechts een kwart voldoende.

Alcohol

Steeds meer jongeren tussen de twaalf en achttien drinken geen alcohol, al is het beeld vaak anders. Vorig jaar dronk 53 procent geen alcohol, in 2001 was dat 45 procent. Een vijfde van alle Nederlanders gebruikt helemaal geen alcohol. Dit cijfer is al jarenlang constant.

Een op de tien Nederlanders is een zware drinker. In 2001 was dat nog bijna 14 procent. Sindsdien daalt het percentage licht, zowel bij mannen als bij vrouwen tot 65 jaar. Zware drinker is iemand die minimaal een keer in de week minstens zes glazen alcoholhoudende drank nuttigt. Van de vrouwen doet 4 procent dit en van de mannen 17 procent.

Ivergewicht

Overgewicht blijft een probleem. Ruim vier op de tien mannen boven de twintig jaar kampen met matig overgewicht. Bij vrouwen is dit bijna drie op de tien. Vanaf het begin van de CBS-waarneming in de jaren tachtig groeide het aantal volwassenen met matig overgewicht. Sinds begin deze eeuw blijft het op hetzelfde niveau.

Ernstig overgewicht

Het aantal volwassenen met ernstig overgewicht blijft rond de 11 procent schommelen. Vanaf begin jaren tachtig tot 2005 verdubbelde het aantal. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen: 12 tegen 10 procent.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top