ACTUEEL

‘Achmea brengt integrale zorg in gevaar’

Zorgverzekeraar Achmea bemoeilijkt de ontwikkeling van integrale zorg. Door de weigering om met zorggroepen contracten af te sluiten op basis van integrale bekostiging, worden zorgverleners met onnodige bureaucratie opgezadeld. Dit stelt voorzitter Ella Vogelaar van de Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijns Zorg in Het Financiëele Dagblad.

Rompslomp

Volgens Vogelaar hangt het succes van integrale zorgverlening nauw samen met  de invoering van een integraal tarief. Het grote voordeel daarvan is dat er niet voor iedere verrichting apart gedeclareerd en betaald hoeft te worden. Daardoor worden verkeerde prikkels,  om bijvoorbeeld zo veel mogelijk verrichtingen uit te voeren en daarmee zo veel mogelijk geld te verdienen, vermeden, zo stelt Vogelaar. Bovendien scheelt het veel bureaucratische rompslomp omdat niet iedere verrichting apart gedeclareerd hoeft te worden bij de verzekeraar.

Overgangsregeling

Volgens Vogelaar weigert zorgverzekeraar Achmea integrale tariefafspraken te maken. Daarmee dwingt de verzekeraar deze zorggroepen op de oude manier rekeningen te sturen voor alle aparte verrichtingen die ze aan hun chronisch zieke patiënten leveren. De verzekeraar beroept zich hierbij op een overgangsregeling die tot 2013 bestaat. Deze overgangsregeling is volgens Vogelaar in het leven geroepen om zorgverleners de tijd te gunnen de integrale programma's voor chronisch zieken te ontwikkelen en niet om zorgverleners die al zover zijn te dwarsbomen. Dit neemt niet weg dat de rechter medio november bepaalde dat Achmea in zijn recht staat.

Twijfel

De opstelling van Achmea leidt er volgens Vogelaar toe dat veel zorgverleners zich afvragen of ze wel door moeten gaan met het ontwikkelen en aanbieden van integrale zorgprogramma's voor hun chronisch zieke patiënten. Zonder integrale bekostiging leidt het immers tot veel extra bureaucratie in plaats van meer aandacht en betere zorg voor patiënten. Daar komt nog bij dat met ingang van 1 januari vergoedingen op basis van losse consulten niet meer mogelijk zijn voor de praktijkondersteuners bij huisartsen en in gezondheidscentra. Die praktijkondersteuners vervullen juist bij de zorg voor chronisch zieken een sleutelrol.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

20 december 2010

Geen extra bureaucratie? De zorgverzekeraars wordt het gemakkelijk gemaakt doordat zij slechts te maken krijgen met 1 hoofdaannemer en 1 vast tarief per verzekerde. Mogelijk twee hoofdaannemers per regio en nog een aantal vrije zorgaanbieders voor de "restconcurrentie". Het is Ellen Vogelaar allemaal ontgaan. 1 tarief per verzekerde impliceert het overnemen van het zorgverzekeraarsrisico door de Hoofdaannemer. Die Hoofdaannemer moet voor het vervullen van zijn contract een fiks aantal Onderaannemers contracteren en die moeten hun werkzaamheden verantwoorden. Nu niet meer richting zorgverzekeraar, maar richting Hoofdaannemer. En de citruspers zal worden aangezet. Ellen Vogelaar is vergeten dat VWS komt met een maximum tarief per ketenzorg patiënt. Aanbestedingen moeten ervoor zorgen dat de laagste prijs wordt gehaald. Heeft Ellen Vogelaar wel eens gezien welk een papierwerk aanbestedingen opleveren? Minder bureaucratie door Ketenzorg? Het wordt juist meer en de kwaliteit wordt zeker niet beter en de kosten niet lager. Het is allemaal al bekend uit andere landen die dit experiment eerder hebben gedaan en nu op de blaren zitten. Paul Wallace kan het Ellen vogelaar allemaal netjes uitleggen. Als Ellen Vogelaar open staat voor feiten. Achmea is heel verstandig bezig. Terecht dat zij weigert dit tot falen gedoemd experiment uit te voeren. Achmea is immers zorgverzekeraar en juridisch aansprakelijk voor de kwaliteit van de ingekochte zorg. Achmea, en andere verzekeraars, hebben het volste recht om VWS te wijzen op de negatieve ervaringen voor de patiënten en te weigeren zich verder voor dit karretje te laten spannen. Het zijn private partijen, VWS heeft de zorg per 2006 geprivatiseerd en daarmee uit handen gegeven. Wellicht dat Achmea maar naar EU Hof van Justitie te Luxemburg moet gaan om het VWS duidelijk te maken?

Top