ACTUEEL

'Medicijnreclame heeft geen meerwaarde'

Het toelaten van publieksreclame over receptgeneesmiddelen betekent niet dat de Nederlandse burger beter wordt geïnformeerd. Dat concludeert Gezonde scepsis na een vergelijkend onderzoek tussen de Verenigde Staten, waar publieksreclame voor geneesmiddelen is toegestaan, en Nederland.

 Toetsing

Gezonde scepsis, een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), heeft voor twee geneesmiddelen onderzocht of publieksreclame in de VS meer en betere informatie voor het publiek oplevert dan de informatie die op dit moment voor de Nederlandse burger beschikbaar is. Het ging hierbij om het geneesmiddelen Crestor, een middel tegen verhoogd cholesterol en om Viagra, een middel tegen erectiestoornissen. De informatie over deze twee geneesmiddelen en de daaraan gerelateerde aandoeningen zijn door Gezonde scepsis getoetst aan de officiële productinformatie van de fabrikant (SPC) en de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

 Uitgebalanceerd

De onderzochte publieksreclame in de VS bevat volgens Gezonde Scepsis dezelfde technische informatie over Crestor en Viagra als de Nederlandse publieksinformatie van farmaceutische bedrijven over deze twee middelen. "Deze informatie komt in grote mate overeen met de wetenschappelijke informatie. In publieksreclame wordt de technische informatie echter overschaduwd door aanprijzingen voor het geneesmiddel. De Nederlandse publieksinformatie van farmaceutische bedrijven is meer uitgebalanceerd', zo meldt het IVM-programma.

 Overdrijven

"Ook blijkt dat publieksreclame voor Crestor en Viagra in de VS de aard en ernst van de aandoeningen overdrijft en geen aandacht besteedt aan niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden", constateren de onderzoekers. "De Nederlandse publieksinformatie overdrijft de aard en ernst van de aandoeningen ook, maar in mindere mate." Op basis van de uitkomsten van het onderzoek trekt Gezonde scepsis de conclusie dat publieksreclame geen meerwaarde heeft boven publieksinformatie afkomstig van farmaceutische bedrijven.

 Aanpakken

In Europa is publieksreclame voor receptgeneesmiddelen niet toegestaan. Registratiehouders mogen het publiek alleen algemene en technische informatie geven over receptgeneesmiddelen die relevant is voor het gebruik daarvan. Verder mogen registratiehouders het publiek voorlichten over medische aandoeningen. Het Europese Parlement heeft recent het standpunt ingenomen dat patiënten recht hebben op objectieve informatie over receptgeneesmiddelen en dat verkapte reclame strenger moet worden aangepakt.

 Geen verruiming

De aanbeveling van Gezonde scepsis aan de Nederlandse en Europese beleidsmakers luidt om verruiming van de huidige regelgeving over publieksinformatie door de farmaceutische industrie niet toe te staan. Daarnaast roept Gezonde scepsis de beroepsverenigingen van huisartsen en apothekers (NHG, KNMP) op om te blijven investeren in het verstrekken van goede, onafhankelijke informatie aan patiënten over geneesmiddelen en aandoeningen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top