ACTUEEL

‘Scheer de alternatieve zorg niet over één kam’

Scheer de alternatieve zorg niet over één kam. En schep voorwaarden voor toezicht en controle. Dit adviseert het bestuur van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) aan minister Klink. Hiermee reageert de KVHN op de brief die minister  Klink op 2 maart aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Klink wil betere mogelijkheden om misstanden in de alternatieve zorg effectiever aan te pakken.

"Rigoureuze tweedeling”

Het KVHN-bestuur haar verbazing uit over “de rigoureuze tweedeling” die Klink bepleit voor het totale zorglandschap. Enerzijds onderscheidt de minister de reguliere zorg, met de Wet BIG als houvast. En anderzijds creëert hij een restcategorie met daarin alles wat niet-regulier is: de alternatieve genees- en behandelwijzen. Voor deze restcategorie sluit de minister de Wet BIG nadrukkelijk af als regulerend raamwerk.

Regulerend raamwerk

De vereniging is het met de minister eens dat gezondheidszorg deugdelijk en veilig moet zijn. Ze roept de minister op om initiatieven te ontplooien voor een regulerend raamwerk. Dit is volgens de KVHN nodig om toezicht en controle uit te oefenen. Daarnaast bepleit de KVHN om de alternatieve zorg niet beleidsmatig als één geheel te benaderen. Hiervoor is dit veld te divers en te bontgekleurd.

Complementary Alternative Medicine

Zo is het volgens de KVHN de vraag in hoeverre Complementary Alternative Medicine (CAM) nog kan worden beschouwd als niet-regulier. Hieronder vallen de onder andere de homeopathie, de antroposofische gezondheidszorg, de acupunctuur, de natuurgeneeswijze en de manuele therapie. “Zij werken vaak al in allerlei vormen samen met de reguliere geneeskunde in een zogenaamd integratief zorgaanbod. Beleid en regelgeving dienen op deze werkelijkheid in te spelen, zodat onderlinge samenwerking en integratie verder kan worden bevorderd en gefaciliteerd", aldus de KVHN.

Waarmerksystematiek

Verder wil de KVHN dat een waarmerksystematiek wordt ontwikkeld voor alternatieve genees- en behandelwijzen. Hiermee kan toezicht en controle worden gehouden en het kan dienen als helder handvat voor de consument.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top