ACTUEEL

UMC Utrecht wordt vraagbaak voor vergiftiging

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) gaat van het RIVM naar het UMC Utrecht. Het NVIC is de vraagbaak voor alle artsen in Nederland over vergiftigingen.

 Overgang

Voormalig minister Klink gaf in 2008 opdracht aan het RIVM om te onderzoeken of het NVIC ondergebracht kon worden bij een academisch ziekenhuis. De belangrijkste reden hiervoor was de bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Als gevolg van hiervan gaan alle gaan alle uitvoerende taken van het NVIC  per 1 juli 2011 over naar het UMC Utrecht. Door de overgang ontstaan mogelijkheden om op onderzoeksgebied meer internationale samenwerking aan te gaan met niet-publieke organisaties, zoals andere ziekenhuizen en commerciële organisaties.

Vraagbaak       

Het NVIC is de vraagbaak voor alle artsen over vergiftigingen. Het centrum is gespecialiseerd in het uitvoeren van snelle risicoanalyses van gezondheidseffecten na blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen. Hierbij valt te denken aan vergiftigingen door alcohol, drugs en planten en paddenstoelen. Maar ook bij vergiftigingen door speelgoed en cosmetica. Daarnaast geeft het NVIC advies bij ongevallen en calamiteiten bijvoorbeeld wanneer mensen in aanraking zijn geweest met nucleaire stoffen of wanneer er giftige gassen zijn vrij gekomen bij een brand. Vanwege het vitale belang is het NVIC 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar voor medische hulpverleners en overheidsinstanties voor informatie over gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftigingen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

uZfTNGflAAG

20 april 2013

My daughter had the shots when they first came out in 2006. She has been sick ever since. It has taken us 3 years to link her sieskcns to the gardisil vaccination. She is 21 went from an active, extremely fit girl to a sick and fatigued girl. Symptoms started showing up after the Gardisil shots. Symptoms include hair loss, extreme fatigue, insomnia, stomach cramping and stomach bloating, muscle pain and aches. She has developed auto immune issues and allergies. Gardisil has aluminum in the vaccine.Does anyone know what all these sick girls can do to make them selves better? Getting through the days are a struggle for my daughter. I am disappointed in myself that I didn't check into this vaccine more before i let them give it to her. We are extremely saddened by this. We have spent thousands of dollars on medical expenses only to be told she has Chronic Fatigue Syndrome. Yeah, you bet she does and it all started shortly after her Gardisil shots.Please e-mail me if you have any ideas for getting healthy again. E-mail me at To all those out there suffering, I am sooo sorry and its just not fair to these young people.

Top