ACTUEEL

Verpleging Randstad scoort slechter dan provincie

Verpleging Randstad scoort slechter dan provincie

Verpleeghuizen in de Randstad, met name in Den Haag en Amsterdam, leveren gemiddeld een slechtere prestatie dan verpleeghuizen elders in het land. Dat concludeert de Volkskrant op basis van de jaarlijkse ranglijst van verpleeg- en verzorgingshuizen. Beste huis is wederom De Klink in het Friese Metslawier.

 Weigering

Voor de samenstelling van de ranglijst kijkt de Volkskrant zowel naar de kwaliteit van de zorg zoals vastgelegd in officiële criteria als de bewonerstevredenheid. De totaalscore is het gemiddelde van beide meetcriteria. Huizen in de grote steden in de Randstad scoren gemiddeld slechter op de ranglijst dan die in andere steden. De vijftien Amsterdamse verpleeghuizen staan samen op een gemiddelde 223ste plaats van 370 verpleeghuizen. De Volkskrant vermoedt dat de Haagse huizen het nog slechter doen. Vijf huizen van de Haagse zorgketen HWWzorg werden het afgelopen jaar regelmatig door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht, maar weigeren echter hun cijfers aan te leveren en ontbreken daardoor in de lijst.

Perceptie

De lage scores in de Randstad kunnen niet zondermeer worden teruggevoerd op slechte zorgprestaties. Wordt er alleen naar het criterium de 'zorgprestatie' gekeken dan is de score in de vier grote steden gemiddeld tot beter dan gemiddeld. De door de bewoners ervaren kwaliteit is een ander punt. Door een gebrek aan deskundig en betrokken personeel , leeft er volgens de Volkskrant een grotere ontevredenheid dan elders onder bewoners en familieleden.

Top twintig

De twaalf Rotterdamse huizen doen het gemiddeld beter en eindigen samen op plaats 172. In Utrecht is de gemiddelde prestatie van de grote steden het best: plaats 133. In de top-twintig van de verpleeghuizen ontbreken de grote steden echter volledig en komen er maar twee uit de Randstad: Frankenland in Schiedam en Hogewey in Weesp. De beste huizen staan vooral in Friesland, Zeeland, Limburg en het oosten van het land. Opvallend is dat de prestatie- en cliëntscores binnen de top twintig grote verschillen bestaan. Hogewey verdient volgens de bewoners een tweede plek, terwijl de prestatiescore goed is voor plaats 97. Het beste huis op grond van de prestatiecriteria is de Lievensberg in Bergen op Zoom,  maar aangezien het huis geen cliëntgegevens beschikbaar heeft keert het in de lijst terug op plek  183.

Verzorging

Bij de ruim 1200 verzorgingshuizen kwam de Hofkamp uit Almelo uit de bus. Ook in deze categorie is een grote discrepantie te zien tussen de mening van de bewoners en de prestaties. De hoogste waardering was er voor de Antoniushove in Lichtenvoorde, terwijl de prestatiescore dit huis doet belanden op plek 535, samen goed voor plek 91. 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

24 december 2010

Op dit "onderzoek" is heel wat af te dingen. Niet alleen de vragenlijsten en die deze hebben opgesteld en ingevuld, niet alle zorginstellingen werken mee, maar daarna de verwerking van de gegevens.

Neem een steekproef: beste verpleeghuis volgens prestatie. Is gelegen in de gemeente Oude Wetering.
Dit beste tehuis is tevens het slechtste volgens de bewoners en medewerkers.

Hoe dat kan is eenvoudig vast te stellen: volgens de prestaties worden 100% van de bewoners gefixeerd, rode balkje over hele breedte. Doorligwonden komen niet voor. Andere balkjes allemaal groen. Fantastische score.

En de bewoners? Door de fixatie konden zij geen medewerking verlenen aan deze enquete; geen score geregistreerd door de verwerkers.

Dat de zorg in Nederland onder de maat is hoeft geen krantenkoppen meer op te leveren. 24 uur luier en doorligwonden, en amputaties wegens nalatige diabeteszorg komen allemaal voor in dit land.

Geneesmiddelenfouten bij distributie/verstrekking in tehuizen en ziekenhuizen komen dagelijks voor. Zelfs in Academische Ziekenhuizen worden geneesmiddelen niet op naam voorgeschreven en toegediend. Traject van bureau arts tot en met het bed van de patiënt is niet geborgd en zo kan de buurman de medicijnen van de overbuurman krijgen met alle gevolgen van dien.

Jammer dat de politiek, ambtenarij en de zorgverzekeraars/zorgkantoren er totaal anders over denken. Zij hebben andere lijstjes.

Top