ACTUEEL

Achterban stemt in met nieuwe cao VVT

Achterban stemt in met nieuwe cao VVT

De cao VVT 2010-2012 is een feit. De leden van Abvakabo FNV hebben in grote meerderheid (95 procent) ingestemd met de nieuwe cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg. Ook leden van NU'91 gingen akkoord. De zorgwerkgevers ActiZ en BTN hebben eveneens ingestemd met de nieuwe cao. Deze loopt van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012.

Loonstijging

De cao behelst onder meer een loonstijging van 3,1 procent. In 2010 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1,1 procent, waarvan 0,6 eenmalig. In 2011 volgt een loonsverhoging van 1,5 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procent.

Ouderenregelingen

Vanwege de Wet Gelijke Behandeling zijn ouderenregelingen in cao's onder druk komen te staan. In de nieuwe cao is afgesproken dat de huidige 55-plussers hun oude rechten behouden. Voor werknemers tussen de 50 en 55 zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling. Voor veel werknemers was dit een bijzonder belangrijk punt. 

Jongeren

Jongeren ontvangen extra uren om te sparen. Vanaf 2017 is er een gelijke regeling voor alle werknemers. Iedereen krijgt dan 35 uur extra per jaar. Werknemers kunnen gedurende hun loopbaan deze uren sparen. Ze kunnen de uren sparen in tijd of in een levensloopregeling storten en gedurende hun loopbaan benutten om extra dagen op te nemen.

Ook is afgesproken dat elke werkgever verplicht is om tenminste 2 procent van de loonsom aan te wenden voor scholing van werknemers. De werkgever stelt hiervoor samen met de ondernemingsraad een scholingsplan op. Dit moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Stagevergoeding vmbo

Verder gaat de stagevergoeding voor vmbo-leerlingen omhoog naar  300 euro per maand, stijgt de vergoeding voor wachtdiensten van kraamzorgmedewerkers met 10 procent op 1 januari 2011 en gaan de werkgevers medewerkers met een nul-urencontract een volwaardig deeltijdcontract aanbieden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top