ACTUEEL

Ggz gaat boven miljoen behandelingen

De geestelijke gezondheidzorg (ggz) zal dit jaar meer dan een miljoen behandelingen uitvoeren. In 2001 was dit nog half zo veel. Dit blijkt uit het sectorrapport 2009 van branchevereniging GGZ Nederland.In het rapport wordt met name gekeken naar de periode van 2005 tot en met 2007. In 2007 vonden 845 duizend behandelingen plaats in de tweedelijns ggz. Daarnaast waren er 59 duizend behandelingen specifiek gericht op verslavingen. Dit brengt het totaal op 903 duizend. GGZ Nederland verwacht dat dit getal dit jaar boven de een miljoen komt.In 2001 waren 535 duizend cliënten in zorg, in 2007 was dit aantal gestegen tot 845 duizend, een jaarlijkse groei van circa 10 procent.De groei zit vooral in het aantal ambulante behandelingen. Tussen 2005 en 2007 steeg het aantal ambulante verrichtingen met 15 procent.  

Meer werk met minder handen

Het aantal werknemers houdt geen gelijke tred met de groeiende vraag naar ggz. Het totale aantal arbeidsplaatsen groeide tussen 2005 en 2007 met drieduizend fte’s van bijna 56 duizend naar een kleine 59 duizend. Weliswaar een groei van vijf procent, maar wel de helft minder dan de toename van het aantal behandelingen. De groei wordt deels opgevangen door het zittende personeel; medewerkers zijn gemiddeld meer uren per week gaan werken.

Wachtlijsten

De groeiende druk op de ggz heeft een negatief effect op de wachtlijsten. In 2005 stonden ruim 73 duizend mensen voor intake, beoordeling of behandeling op de wachtlijst, in 2007 waren dit er ruim 84 duizend. 
GGZ Nederland verwacht dat het beroep op de ggz de komende jaren verder zal toenemen. De drempel om hulp te zoeken bij de ggz is lager geworden. Ook zijn voorzieningen beter bereikbaar en toegankelijk geworden in de afgelopen jaren. Bovendien brengt de moderne kennisintensieve economie een hoog niveau van werkstress en werkgerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen met zich mee. In Nederland is volgens GGZ Nederland een op de vijf werknemers mentaal vermoeid. Bij een op de tien zijn de klachten dermate ernstig dat sprake is van een burnout.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top