ACTUEEL

Trimbos-instituut neemt NKOP onder haar hoede

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is per 1 januari 2011 ondergebracht bij het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut wil door de overname de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen verder verbeteren.

Doorstart

Door het NKOP onder te brengen bij het Trimbos-instituut kan een breder draagvlak worden verkregen voor het werk in de ouderenpsychiatrie en wordt het NKOP niet gezien als een aan een specifieke GGZ-instelling gelieerd instituut. Voor het Trimbos-instituut biedt het NKOP een uitstekend forum om wetenschappelijk getoetste vernieuwingen te implementeren in de praktijk. Bovendien wordt door de samenwerking de band versterkt tussen het Trimbos-instituut en het werkveld van de GGZ en V&V sector.  Kerntaak van het ‘nieuwe' NKOP blijft voorlichting geven over en overdragen van praktijkrelevante wetenschappelijke kennis met behulp van een website.

Financieel

Om de toekomst van het NKOP veilig te stellen, had de raad van toezicht van het kenniscentrum het Trimbos-instituut benaderd voor een doorstart, zodat het NKOP in aangepaste vorm en op een financieel gezonde wijze kon blijven bestaan. De zes ggz-instellingen die het NKOP drie jaar lang hebben gesubsidieerd, blijven als sponsor betrokken bij het NKOP. Dit zijn Altrecht, GGZ Drenthe, GGZ Eindhoven, GGZ inGeest, GGZ Noord-Holland-Noord en Symfora groep.

NKOP

Het NKOP werd in 2003 opgericht met subsidie van het ministerie van Volksge-zondheid Welzijn en Sport (VWS). Missie van het NKOP is door bundeling en overdracht van kennis de geestelijke volksgezondheid van ouderen en de kwaliteit van de ouderenzorg een belangrijke impuls te geven. Het NKOP verwierf in korte tijd een goede naam als kennismakelaar binnen de ouderenpsychiatrie. Na afloop van de VWS-subsidie, financierden zes GGZ-instellingen drie jaar het NKOP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top