ACTUEEL

Wmo-activiteiten CIZ zelfstandig verder als de MO-zaak

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft per 1 januari 2011 de Wmo-activiteiten afgesplitst. De divisie Maatschappelijke Ondersteuning van het CIZ gaat als zelfstandige stichting verder onder de naam de MO-zaak.

Door de verzelfstandiging kan de MO-zaak sneller inspelen op veranderingen in de markt voor zorg en welzijn. De MO-zaak is marktleider op het gebied van Wmo-indicaties en -advisering voor gemeenten.

Samenwerking

Aanleiding voor de afsplitsing was de wens van de overheid om de publieke en private taken van het CIZ te scheiden. Het CIZ en de MO-zaak hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierdoor blijft het mogelijk om indicatieaanvragen van mensen die zowel op de Wmo als op de AWBZ een beroep doen, efficiëntaf te handelen. De MO-zaak heeft vestigingen in heel Nederland; de hoofdlocatie is in Utrecht.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 januari 2011

Toch bijzonder dat je met overheidsgeld je private onderneming kunt opzetten en al meteen over een klantenbestand beschikt wat je meeneemt uit de tijd van de overheidsfinanciering. Is wel een hele bijzondere manier van marktwerking. Zal ongetwijfeld wel goedgekeurd zijn door de NMa. Mensen in de zorg vragen zich af hoe je zoiets doet?

Top